מחקר

ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי – השלכות חברתיות ותוצאות חינוכיות

מתוך: החינוך הממלכתי-דתי, תמונת מצב, מגמות והישגים

חלק א'

אייל ברגר

תשרי תשע"ה

תוכן החוברת

2012- "ממ"ד של אתיופים". סיפור אופטימי

לפני שנתיים, החליטו שתי משפחות חברות הגרעין התורני, לעשות את מה שנכון לעשות מבלי לתת חשבון:
הן הכניסו את ילדיהם לבית הספר.

לפני שנה, החלטנו גם אנו להצטרף בעקבותן ולרשום את ביתנו לאותו מקום. עוד משפחה הצטרפה ועמדנו על ארבע משפחות שבאות ממה שמכונה המגזר הקלאסי של הציונות הדתית.