הודעה לעיתונות: הצורך בהידברות עם התנועה הרפורמית

 

תנועת נאמני תורה ועבודה בתגובה למכתב הרבנים התוקף את ההידברות עם הרפורמים, לאור סערת הרב מלמד אשר קיים שיח עם רבה רפורמית ודברי הרב הראשי יוסף על נידוי:

המחשבה של קבוצת רבנים כאילו יש כאלו שמותר או אסור לדבר איתם בתוך עם ישראל היא פלגנית ונושאת בתוכה את האמונה הכוזבת כי אם נעצום עיניים – הדברים אינם שרירים וקיימים. סגנון זה מחלחל גם לשיח האורתודוקסי פנימה, גורם להשתקת תלמידי חכמים ומונע דיון תורני ענייני ומעמיק.

כתנועה אשר יש לה מחלוקת עם התנועה הרפורמית, אנחנו סבורים שיש כיום צורך חיוני דווקא בהידברות ובשיתוף פעולה עם כל אדם מישראל, למען חיזוק הזהות היהודית, מניעת התבוללות, והידוק הקשר של יהודי התפוצות עם מדינת ישראל. ליהדות הרפורמית חלק נכבד כיום בשמירה על יהדותם של יהודים רבים ברחבי העולם וניתוק קשרים עימה משמעותו פגיעה קשה באחדות העם היהודי.

אנו קוראים לרבנות הראשית ולכל רב באשר הוא לראות בעין טובה כל יהודי ויהודיה ולראות בכל אחד בר שיח, למען אחדות עם ישראל.