הודעה לעיתונות- תלמידי יוצאי אתיופיה בחינוך הדתי

 

מאז ומתמיד החינוך הממלכתי דתי לקח אחריות על התלמידים שעלו מאתיופיה, במסירות גדולה ובהשקעה אין קץ. המחקר שערכנו מחדד את הפער בין אלו בחמ"ד אשר לוקחים אחריות לכלל עם ישראל, לבין חלקים בחברה הדתית אשר מתעלמים מאתגר זה ומעדיפים לשלוח את ילדיהם למוסדות הומוגניים בהם ילדיהם ילמדו רק עם הדומים להם.

הלימודים המשותפים עם כלל ישראל אינם רק מחזקים את העם, אלא תורמים לבנייתם החינוכית של כלל תלמידי החינוך הדתי, חדשים וותיקים.

מחקר חדש של תנועת נאמני תורה ועבודה מלמד על שיפור ברמת האינטגרציה של יוצאי אתיופיה בחינוך הממלכתי דתי, במיוחד בחינוך היסודי: לפי הנתונים, בשנת 2009, כ-24% מכלל התלמידים ממוצא אתיופי בחינוך הממלכתי-דתי היסודי למדו בבתי ספר בהם רוב התלמידים הם ממוצא אתיופי, ואילו כיום, לפי נתוני 2015, שיעורם ירד ל4% בלבד.
לפי המחקר, הדבר נובע קודם כל מעניין טכני – בשנת 2015 למדו פחות תלמידים ממוצא אתיופי בחינוך הממלכתי-דתי מאשר בשנת 2009, ואילו מספרם של כלל התלמידים בחינוך הממלכתי דתי עלה. סיבות נוספות שמציין המחקר הם המהלך של משרד החינוך ומנהל החמ"ד לסגירת בתי ספר בהם ישנם ריכוזים גבוהים של תלמידים ממוצא אתיופי והשיפור בשילוב של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
עוד מראה המחקר כי בין השנים 2009-2015 פחת שיעור התלמידים ממוצא אתיופי הלומדים בחינוך הממלכתי דתי, במיוחד בחינוך היסודי (מ-59% בשנת 2009 ל-49% בשנת 2015). לפי המחקר, סיבות אפשריות לכך הן תהליכי חילון בקרב יוצאי אתיופיה ומגמות של התחזקות החינוך ה'תורני' בחינוך הממלכתי דתי היסודי, הממעט לקלוט לשורותיו תלמידים ממוצא אתיופי (כ-68% מהתלמידים ממוצא אתיופי בחינוך הממלכתי דתי היסודי לומדים במוסדות מעורבים).
נתוני המחקר מלמדים גם על פערים מגדריים בהשתלבות תלמידים ממוצא אתיופי בחינוך הממלכתי-דתי, במיוחד בחינוך העל-יסודי. כך, כ-51% מהבנות ממוצא אתיופי בחינוך העל יסודי לומדות במוסדות ממלכתיים דתיים, לעומת כ-44% מהבנים.