לקריאת המאמר כפי שהופיע באתר סרוגים לחצו כאן

23.08.16 18:29  י”ט באב תשעו

לפני מספר שנים, ישב שמואל שטח, מנכ”ל תנועת נאמני תורה ועבודה, עם בתו הקטנה ויחד עמלו על הכנת שיעורי הבית בתורה. להפתעתו גילה שמואל שבחוברת כולה לא מופיע אף איור של בת. חברי וחברות הנהלה נוספים של התנועה נתקלו בבעיה וחקרו וגילו שלא מדובר בבעיה נקודתית אלא בתופעה של ממש. בספרי לימוד רבים מופיעים איורים של בנים בלבד וכן מופיעים תכנים שטחיים בלבד בלימודי הקודש אשר אינם דורשים מהילדים להתעמק ולחשוב.

בעבר כל אדם פרטי היה יכול להפיץ את ספריו בלי צורך באישור, אולם לאחרונה נכנס משרד החינוך לעובי הקורה. בשנים האחרונות החל משרד החינוך לאכוף את כניסתם של ספרים אשר לא קיבלו את אישורו. הדבר בא על רקע ביקורת שהושמעה על כך שספרים רבים שלא קיבלו את אישור המשרד, נמצאים ברשימות הספרים של ילדי בתי הספר. הבעיות בספרים הללו באו לידי ביטוי במכלול של היבטים כמו הדרת נשים וילדות מספרי הלימוד, רמה לימודית ירודה וחוסר גיוון מחשבתי.

תנועת נאמני תורה ועבודה שפעלה בנושא בדקה את ההבדלים בין רשימות הספרים המאושרות שהיו לפני שנתיים, לפני שנה וכיום, והשוותה ביניהן. למעשה, ספרים רבים הוצאו מחוץ לרשימה הרשמית של משרד החינוך. וספרים מצוינים אחרים נכנסו וקיבלו את האישור הרשמי של משרד החינוך. אולם למעשה, אף ספרים שאינם מאושרים עדיין נמצאים ברשימות הספרים שבתי הספר דורשים מההורים לקנות.

בין השאר אפשר למצוא למשל את סדרת הספרים “פשט התורה” שהופיעה בבתי הספר וכעת הוצאה מחוץ לרשימה. סדרה זו הציגה את התורה לפי תפיסת עולם הרחוקה מתפיסות העולם הציוניות דתיות. לרשימת הספרים המאושרים נכנסו סדרות ספרים כמו “הולכים עם הלכה” ו”משניות בהירות”.

לרשימה המלאה היכנסו לחצו כאן

מתנועת נאמני תורה ועבודה, שבנוסף למשרד החינוך הנגישה גם אצלה באתר את רשימות הספרים המותרים, נמסר ל’סרוגים’: “לפני כמה שנים קיבלנו תלונות רבות מהורים על ספרי לימוד לא תקניים שילדיהם לומדים איתם. נכנסנו לעובי הקורה ולשמחתנו המציאות כיום שונה. ספרי הלימוד עוברים סינון מוקפד יותר ומי שאין לו חותמת של משרד החינוך לא יוכלו ללמוד ממנו”.