הזדמנות ראויה לשינוי לאור אופי מסקנות ועדת טרכטנברג

 

כ"ז אלול, תשע"א

‏26 ספטמבר 2011

לכבוד

חברי הכנסת מהסיעות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה.

הנדון: הזדמנות ראויה לשינוי לאור אופי מסקנות ועדת טרכטנברג

 בימים אלו, ימי חשבון נפש ופתרון מחלוקות שבין אדם לחברו, נדמה כי למרות החשש שהמחאה החברתית תקבל אופי של הסתה כלפי מגזרים מסוימים, אנו שמחים שוועדת טרכטנברג החליטה לגעת בסוגיית התעסוקה במגזר החרדי, באופן רגיש ומכבד. זאת, תוך נתינת מקום חשוב ללימוד התורה, ומאידך בהצעת פתרונות הדרגתיים וישימים להחזרת המגזר החרדי למצב תעסוקה בריא, תוך שמירה על רוח ההלכה.

המסקנות המתוארות בעמ' 126-130, על בסיס הרקע המקדים המובא בעמ' 38-40, אינן באות רק מנקודת מבט כלכלית טהורה, אלא מתוך הבנה כנה ומכבדת של המגזר החרדי ושל שאיפותיו.

מאז הקמתה בשלהי שנות ה-70, פעלה תנועת נאמני תורה ועבודה לשילובו של מגזר שומרי המצוות כחלק יצרני ותורם בכלכלת המדינה ובאתגריה. כשבוע לאחר שנחתם חוזה היסטורי בין חב"ד לצה"ל, אשר מושתת על גמישות והבנה משני הצדדים, נראה כי גם הציבור החילוני וגם הציבור החרדי, בשלים להאיץ מהלכים נוספים ברוח זו.

כמי שחרדים לפניו של עולם התורה ולעתידה של המדינה, התנועה קוראת לך כחבר כנסת, בעל השפעה על הציבור החרדי וכאחד ממנהיגיו, לנצל את ההזדמנות שנפלה בחיקך ולקדם את המסקנות, אשר בעזרתן, ניתן למצוא את המכנה המשותף שיוביל לחיזוק התורה והכלכלה בישראל.

למען כבודה של תורת ישראל,  אנו מקווים כי תתמוך ותפעל למען קידום ההצעות שהציעה הועדה, או לחלופין, תציע ותקדם חלופות ראויות בעלות תוצאות דומות לשילוב מרבית בני המגזר החרדי  בשוק העבודה, בלימודי מקצוע ובשירות החברה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

תהילה נחלון, יו"ר                                                                                                           שמואל שטח, מנכ"ל

העתקים:

לשכת שר האוצר

מרכזת ועדת טרכטנברג

לשכת נגיד בנק ישראל

לשכת ראש הממשלה

מינהלת השירות הלאומי