היועמ"ש: שרבנים לא יתערבו בבחירות לרבנות

 

רבנים בכירים תכננו מחטף לבחירת מועמד לרבנות, אך היועמ"ש מטרפד את המהלך, ואוסר על רבנים ודיינים המכהנים מטעם המדינה ליטול חלק בבחירת מועמדים לתפקיד הרב הראשי, משום שמדובר ב"מעורבות בפעילות פוליטית" 

20/02/2013

רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר? היועץ המשפטי לממשלה עו"ד יהודה ויינשטיין אוסר על רבנים ודיינים המכהנים מטעם המדינה ליטול חלק בבחירת מועמדים לתפקיד הרב הראשי, משום שמדובר ב"מעורבות בפעילות פוליטית לכל דבר ועניין", כהגדרתו. בכך למעשה מונע היועץ את השתתפות רוב המוזמנים בכינוס השנוי במחלוקת שיתקיים מחר (יום ה'), לבחירת מועמד הציונות הדתית לרבנות הראשית, וככל הנראה מטרפד את המהלך כולו.

במענה לפניית עו"ד ד"ר אביעד הכהן, בשם תנועת "נאמני תורה ועבודה", קבע עו"ד הראל גולדברג ממחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) בשם היועמ"ש: "המעורבות הקונקרטית בישיבה הנידונה, שעניינה עיסוק פרסונלי פומבי במועמד כזה או אחר להליך בחירה, הנושא אופי פומבי מובהק – יש בה משום חציית קו גבול, והיא בלתי ראויה לעובד ציבור ובכלל זאת דיינים ורבני עיר". מסקנתו: "קיימת מניעה משפטית בהשתתפותם של דיינים ורבני עיר מכהנים בישיבה".

היועמ"ש: עבירה על החוק, עבירה על האתיקה
על פי עו"ד גולדברג, הדיון שתוכנן למחר הוא בעל "מאפיינים פוליטיים מובהקים", משום שלהחלטות שיתקבלו בו עשויה להיות השפעה על הליך בחירת הרבנים הראשיים, ועל זהות הרבנים שייבחרו בסופו של יום.

בחוות הדעת ציין כי חוק שירות המדינה קובע רשימת סייגים לנושאי משרות בשירות הציבורי, וקבע כי את הספק האם מעורבות בבחירות לרבנות כלולות בהם, יש להתיר לחומרא, שכן "הרציונל שבבסיס החוק עומד גם בענייננו" – שמירה על תדמית ניטרלית לשם הגנה על אמון הציבור. היועץ הזכיר עוד כי בנוסף לעבירה על החוק, יש בכך חריגה מכללי האתיקה לדיינים.

היועמ"ש הנחה את היועצים המשפטיים למשרד לשירותי דת ולבתי הדין הרבניים לפנות בדחיפות אל אותם

רבנים ודיינים בקריאה כללית, ו"להבהיר להם את המניעה המשפטית שבהשתתפותם בכינוס הנדון".

מוקדם יותר פרסמנו כי בניגוד לעמדת הרב דרוקמן וח"כ נפתלי בנט, התארגן מחטף מצד קבוצת רבנים בכירים לבחור את "מועמד הציונות הדתית" בבחירות לרבנות, מה שהיה מסמן את הרב אליעזר איגרא, דיין בית הדין הגדול בירושלים, כמועמד הבולט לתפקיד הרב הראשי.

תומכי הרבנים דוד סתיו, רב העיר שהם וראש ארגון "צהר", ויעקב שפירא, ראש ישיבת "מרכז הרב" – טענו כי "המשחק מכור לרב איגרא". מארגני הכינוס נתלו בטענה כי "בכירי הרבנים איתנו". 

 

לכתבה לחצו כאן