היחס ללימודי חול ביהדות

שנת ההוצאה: תשמ"ג 

בעריכת: ד"ר יחזקאל כהן

בהוצאת: הקיבוץ הדתי- נאמני תורה ועבודה