"המדינה מתקצבת בתי"ס חרדיים בלתי חוקיים"

 

 

תנועת נאמני תורה ועבודה: התקצוב ניתן במישרין ובעקיפין בידי משרד החינוך והרשויות המקומיות לבתי ספר הפועלים ללא רישיון ומעמידים את המדינה בפני עובדה.

משרד החינוך מתקצב בתי ספר חרדיים הפועלים ללא רישיון – טוענת תנועת נאמני תורה ועבודה בעתירה שהגישה לבג"ץ.

בעתירה נטען, כי "מדובר בתופעה רחבת היקף שבה בתי ספר שונים הפועלים ברחבי הארץ מקבלים תקצוב ישיר, במישרין ובעקיפין, בכסף ובשווה כסף, מקופת המדינה, למרות שהם פועלים בלי רישיון". לדברי התנועה, תמיכתו של משרד החינוך ניתנת לעיתים במישרין ולעיתים דרך רשתות החינוך העצמאי (האשכנזית) ומעיין החינוך התורני (של ש"ס). חלק מהתמיכה, נטען עוד, ניתן בידי הרשויות המקומיות שבשטחיהן פועלים אותם בתי ספר – בדמות מבנים, שכר לעובדי הוראה ומינהלה ועוד.

התנועה מביאה בעתירתה שתי דוגמאות קונקרטיות: תלמוד תורה שזכה לחסותו של מעיין החינוך בלוד, ובית ספר שפועל תחת חסות החינוך העצמאי בירושלים. לדבריה, מדובר בתופעה בה גורם מסוים מקים בית ספר בלא רישיון כחוק, המדינה קובעת שהוא בלתי חוקי – ואז מסייעת לו כספית משום שיש בו תלמידים. עוד היא אומרת, כי לאחר מספר שנים הופכים בתי ספר אלו לתופעה של קבע וזוכים ל"הלבנה". לעיתים מוקמים בתי ספר כ"שלוחות" של מוסדות קיימים – למרות שהדבר אסור לחלוטין – וכך הם זוכים בתקצוב דרך מוסד-האם, למרות שבפועל הם נפרדים לחלוטין.

התנועה מבקשת מבג"ץ להורות למשרדי החינוך והאוצר להפסיק את התקצוב למוסדות אלו, ולמשרד החינוך – לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו לסגירת בתי ספר אלו ולמניעת העברת כספים אליהם בידי הרשויות המקומיות. העתירה הוגשה באמצעות פרופ' אביעד הכהן. 

 

לכתבה המקורית באתר news1