03/11/2019

ה' בחשוון תשע"פ

לכבוד:

הרב יהודה זולדן, מפקח מרכזי, תלמוד ותושב"ע בחינוך ממלכתי דתי

הרב דוד עצמון, מפקח ארצי, תלמוד ותושב"ע בחינוך ממלכתי דתי

גב' חגית הרשטיג, מנהלת אגף ספרים וחומרי למידה

אמיר ורד,ממונה חומרי למידה במקצועות הקודש, אגף אישור ספרי למידה

שלום רב,

לאחרונה נחשפנו כהורים לסדרת הספרים "הלכה לתלמיד" ושמנו לב שהן תמונות העטיפה והן האיורים בתוך הספרים משדרים מסר עקבי שבעולם של לימוד תורה וקיום מצוות, לנשים ולבנות אין תפקיד משמעותי.

תמונות העטיפה

להלן תמונות העטיפה:

בעטיפת הספר של כיתה א' יש תמונה של בנים ובנות משחקים ומשחקות בגן שעשועים; בעטיפת הספר לכיתה ב', רק בנים לומדים ובנות משחקות ובעטיפות הספרים לכיתות ג' ד' ה' ו-ו', הבנות כבר נעלמות. איזה מסקנה התלמידים והתלמידות יסיקו מהתמנות האלו? שגן המשחקים שייך לבנים ולבנות באופן שווה אבל עולם של לימוד תורה כנראה אינו שייך לבנות?

איורים בתוך הספרים

התאכזבנו לגלות שהצטברות האיורים משדרת את אותו המסר, שאין לבנות ולנשים מקום משמעותי בלימוד תורה וקיום מצוות.

הלכה לתלמיד – לכיתה א': בספר הזה כמעט ואין תמונות של בנות או נשים מקיימות מצוות בצורה אקטיבית.

להלן מספר דוגמאות:

– יש איור קטן שחוזר על עצמו ברוב דפי הספר של תלמיד שלומד (תלמיד ולא תלמידה).
– ראש השנה –רק גברים ובנים אומרים את סדר התשליך. יש שם רק ילדה אחת שמופיעה והיא משחקת עם המים.
– יום כיפור – כנראה שלא היו נשים בנינוה (או שמא הנשים לא חטאו ולכן לא הצטרכו לחזור בתשובה).
– אפילו במצוות השבת אבדה – הילדה רק מוצאת את האבדה ברחוב אבל אלו הבנים שמקיימים את המצווה.
– חנוכה – נשים ובנות אינן מדליקות נרות, אינן משחקות בסביבון ואינן לומדות תורה.
– הסידור והתפילה – אין אף תמונה של אישה או ילדה שמתפללת למעט ילדה שאומרת קריאת שמע במיטה. כמו כן, לפי האיורים, נשים ובנות אינן בכלל מגיעות לביה"כ.
– פורים –נשים ובנות אינן מקיימות אף אחת ממצוות החג.

הדוגמא היחידה בספר של אישה מקיימת מצווה בצורה ברורה היא תמונה של אישה מדליקה נרות שבת.

הלכה לתלמיד –  לכיתה ב': האיורים בספר הזה ממשיכים באותו הכיוון של הספר לכיתה א'. להלן מספר דוגמאות:

– פורים: אין אפילו תמונה אחת של אסתר במגילת אסתר.
– לשון הרע: כאן הספר בחר לחזק את הסטראוטיפ שבנות/נשים הן אלה שמרכלות באמצעות תמונה של שתי בנות מדברות בטלפון.

"תמונה אחת שווה אלף מילים" ועל אחת כמה וכמה בעיניי ילדים בגלאים של בית ספר יסודי. האמנם אלו המסרים שאנו רוצים לשדר לבנות ובנים בגיל כל כך רגיש? האמנם אלו הערכים של מערכת החינוך הממלכתי הדתי?

אנו מבינים שסדרת הספרים הזאת עומדת לעבור אישור מחדש ולכן נודה לכם על התייחסותכם לנושא הזה הן בסדרת הספרים הזה והן בכלל הספרים בעלי אישור ממשרד החינוך.

בהערכה רבה ותודה על עבודתכם/ן החשובה בחינוך ילדי ישראל

הורים לילדים בחינוך הדתי (רשימה מלאה תפורסם בהמשך)

להצטרפות לרשימה לחצו כאן

להלן תמונות העטיפה: