לכבוד

השר לשירותי דת

ח"כ מתן כהנא

הנדון: עיכוב בקביעת תקנות חדשות למינוי רבני ערים ומינוי רבני ערים ומועצות אזוריות

ביוני 2020, נשלח מכתב מטעמך לשר לשירותי דת הקודם, יעקב אביטן, בו התרעת על הזנחת העיסוק במינוי רבני ערים ומועצות אזוריות. "מדובר בסוגיה שלא טופלה במשך שנים רבות והביאה לפגיעה קשה בשירותי הדת בערים וישובים רבים בארץ, ומחייבת טיפול מידי ללא דיחוי", כתבת, תוך דרישה להסדיר את נושא מינוי הרבנים המקומיים באופן מיידי.

שישה חודשים עברו מאז מינוייך לשר לשירותי דת ולמרבה הצער והפליאה, נושא זה, עליו התרעת בתקיפות, טרם טופל על ידך. שינוי התקנות לבחירת רבני ערים, שנועד לפשט את תהליך בחירתם ולהעביר את ההכרעה בחלקה הגדול לרשויות המקומיות, טרם בוצע. כך הגענו למצב בו מראשית כהונתך טרם מונה ולו רב עיר או רב אזורי אחד, וזאת למרות המחסור החמור ברבנים מכהנים והפגיעה בשירותי דת הכרוכה בכך, כפי שכתבת במכתבך הנ"ל.

אנו פונים אליך בדרישה לפעול באופן מיידי לשינוי התקנות בנושא מינוי רבני הערים, בהתאם להמלצותינו הבאות:

  1. העתקת הסמכות למינוי רב עיר/אזורי למועצה המקומית – במקום האסיפה הבוחרת הנוכחית, המורכבת מנציגים שונים, המסבכים ומאריכים את תהליך בחירת הרב, תוענק הסמכות למינוי רב למועצת העיר, שתהווה בעצמה האסיפה הבוחרת, כאשר השר לשירותי דת או מי מטעמו יפעל כרוגלטור (תקנות 8-12)
  2. קציבת כהונה – כהונת רבני עיר תוקצב ל-5-10 שנים רטרואקטיבית. בתום תקופת הקדנציה יעמדו הרבנים לבחירות חדשות (תקנה 19)
  3. ממלאי מקום – במקום מינוי ממלא מקום רב עיר על ידי מועצת הרבנות הראשית באופן חד-צדדי, מינוי ממלא מקום רב עיר שפרש או שנפטר ייעשה על ידי המועצה המקומית.
  4. תנאי המינוי – במקום להגביל את המינוי אך ורק למחזיקים בתעודת כושר לרבנות עיר מטעם הרבנות הראשית, יש להרחיב את התנאים למינוי גם לרבני יישובים בעלי ותק של עשר שנים לפחות בתפקיד וניסיון מוכח במתן שירותי דת במקומותיהם כמו גם לראשי ישיבות וכוללים, שבהם לומדים למעלה מ-50 תלמידים, והם בעלי ותק של עשר שנים לפחות.

   בברכה,

הרב ד"ר עידו פכטר

מיזם רבני ערים ומועצות דתיות

מחלקת דת ומדינה

נאמני תורה ועבודה