העברת הודעה: הזמנה להצטרף לשולחן עגול בנושא מנהיגות דתית רוחנית

 

קול קורא לשולחן עגול לבוגרי מנדל ולאנשי רוח וחינוך:

פיתוח מנהיגות רוחנית – דתית

 

מנהיגות דתית ורוחנית מובילה תהליכים חברתיים בעלי משמעות רבה בעולם. במקביל לתהליכי החילון גוברות והולכות התנועות הרוחניות, לצד התגברות הפונדמנטליזם הדתי. מאחורי כתות, תנועות וקבוצות דתיות נמצאת המנהיגות הרוחנית. במדינת ישראל בה אין הפרדה בין דת למדינה שאלת הכשרתה של המנהיגות הרוחנית – דתית, רלוונטית לא רק לקהילותיהם של אותם מנהיגים אלא לכלל החברה בת ימינו.

כדוגמא לדילמות בתחום המנהיגות הדתית ניתן לראות את הכשרת הרבנים במדינת ישראל. בישראל כיום מתקיימת הכשרה רשמית של רבנים אורתודוכסים ואין בה ייצוג נשי. היא כוללת רק גברים, בוגרי ישיבות. כמו כן יש בה לימוד היבטים הלכתיים בלבד. תחומים רבים אחרים חסרים בה: ידע חברתי וקהילתי מורחב, הקניית ערכים ליברליים והומניסטיים, כגון, זכויות אדם, חירות אישית, שוויון, דמוקרטיה וצדק חברתי וכן אין דרישה מהמנהיגות הרוחנית לעבור תהליך של העצמה והתפתחות אישית.

כיום ישנם מודלים מפותחים לפיתוח מנהיגות ולהתמודדות עם אתגר הצמחת מנהיג, פיתוח אישיותו, הקניית ידע, כישורי הנהגה ושכלול היכולת להגשים חזון. מודלים אלו אינם באים לידי ביטוי מול המנהיגות הדתית רוחנית. נוכח מציאות שהולכת ומשתנה מבחינה רוחנית, מגדרית וחברתית, נדרשת חשיבה מחדש, מעמיקה מקיפה ומורכבת על הדרך הנכונה לפתח את המנהיגות הרוחנית והדתית של הדור הבא.

 

השולחן העגול מהווה במה לבוגרים לחקור נושא הנמצא במרכז סדר היום הציבורי ולבחון אותו מנקודת מבטם ותורמים לפיתוח הקהילה המנדלית וביסוסה כקהילה לומדת משמעותית המזהה צרכים ויוזמת פתרונות. השולחנות העגולים הם אמצעי להשפעה בהתוויית מדיניות חינוכית בישראל בנושאים הנמצאים על סדר היום החינוכי- ציבורי מתוך הבנה שהעמיתים ובוגרי מנדל מחזיקים בידע ובפרספקטיבה ייחודיים שבהם אלמנטים של פרקטיקה ותיאוריה.

 

את השולחן העגול ירכזו ד"ר חנה קהת, בוגרת מחזור א' בביה"ס למנהיגות חינוכית והרב שמואל סלוטקי, עמית מחזור י"ח בביה"ס למנהיגות חינוכית.

 

יחידת בוגרי מנדל מזמינה את בוגרי ומסיימי תכניות מנדל להצטרף לשולחן עגול ולדון במהלך השנה בשאלות היסוד הנוגעות למנהיגות הדתית- רוחנית.

המפגש הראשון של השולחן העגול יהיה בכותרת: מנהיגות דתית – רוחנית: הדילמות הגדולות. המפגש יתקיים ביום רביעי, 20 באוקטובר 2010, בשעה 18:00, בקומה 4 ביחידת בוגרי מנדל.

את המפגש יפתחו: פרופ' רחל אליאור, פרופ' טובה כהן, פרופ' פאדל מנסור- מראשי העדה הדרוזית והרב יובל שרלו.

 

לבקשה להצטרף למפגש זה אנא שלחו דוא"ל לרעות אונא צמרת מיחידת בוגרי מנדל בכתובת: reutuna@mli.org.il.

בברכה,

צוות יחידת בוגרי מנדל