להורדת קובץ הבקשה לחצו כאן:

 הערות לתזכיר חוק בתי דין רבניים – 30.4.17 (1)

                                                               הנדון: הערות לתזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשע”ז-2017

  1. תזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשע”ז-2017 (להלן – “תזכיר החוק”) פורסם על ידי המשרד לשירותי דת להערות הציבור ביום י”ג ניסן תשע”ז, 9.4.2017. תנועת נאמני תורה ועבודה פועלת בתחום הדת והמדינה וברצוננו להתייחס לתזכיר החוק. אנו שולחים מכתב זה במקביל לניסיונות לשלוח הערות באמצעות המערכת האינטרנטית באתר “קשרי ממשל” (tazkirim.gov.il) שכעת איננה פעילה.
  2. להלן הערותינו לתזכיר החוק:
  • א. בראש ובראשונה, ככלל, התוצאה הישירה של תזכיר החוק היא יצירת עומס על בתי הדין הרבניים שכבר היום כורעים תחת נטל התיקים,מה שיגרום ממילא לכלל האוכלוסייה היהודית שמחויבת לבוא לבתי הדין בענייני נישואים וגירושין לעמוד בפני עיכובים גדולים יותר.
  • ב. תזכיר החוק אינו מחריג סכסוכים בין בני זוג, בניגוד לסיכום פוליטי עליו פורסם, מה שעשוי להביא לעיתים קרובות להחתמת נשים על הסכמה לשיפוט בפני בית הדין גם בעניינים אזרחיים ממוניים שלא היו צריכים להיות בסמכותו – ובכך יש סכנה לפגיעה בנשים.
  • ג. תזכיר החוק אינו מחריג סכסוכים בדיני עבודה, ובכך ייצור ערכאה מתחרה לבתי הדין לעבודה. מצב שבו יש סכסוך סמכויות בין בתי דין שונים של המדינה אינו מצב רצוי, בעיקר בשל הכפיפות השונה שלהם.
  • ד. הצעת החוק נותנת אפשרות להתדיינות לפי ההלכה רק לפי הגרסה החרדית שלה שמציגים בתי הדין, שאינם מאוזנים ואינם מייצגים את הגוונים השונים ביהדות היום כלל.
  • ה. תזכיר החוק מהווה פגיעה בהתפתחות ההלכה בדיני ממונות המתרחשת, בין השאר,הודותלפריחת בתי הדין הפרטיים לממונות..
  • ו. הגדרת הסמכות כשיפוט ולא כבוררות עשויה להביא לביקורת שיפוטית מופחתת עד בלתי קיימת על החלטות בתי הדין. הערעור יהיה נתון לבית הדין הגדול (ולא לבית המשפט המחוזי) והעליון יוכל לדון בכך רק במסגרת עתירה לבג”ץ ולא בצורת ערעור – מה שמגביל את התערבותו למקרים חריגים ביותר של חריגה מסמכות ולא לביקורת שיפוטית רגילה וחשובה.
  • ז. כידוע, אחת הבעיות המרכזיות בדיני משפחה היא העובדה שקביעת הערכאה לדיון בנושאים הכרוכים בגט תלויה בבחירתו של בן הזוג שמספיק לפתוח את התיק ראשון מבין בני הזוג, מה שמכונה בעיית “מרוץ הסמכויות”. הטיעון המרכזי נגד פתרון לבעיה זו הוא שמדובר בקיצוץ בסמכויותיו של בית הדין הרבניים. אנו סבורים כי במקביל לקידום תזכיר החוק הנוכחי, בייחוד על רקע העובדה שמדובר בהוספת סמכויות לבתי הדין, יש לקדם פתרון לבעיית מרוץ הסמכויות, אף אם בעיה זו איננה קשורה במישרין לנושא תזכיר החוק.

3. להתייחסותכם נודה.