הפער בין בנים ובנות דתיים בפסיכומטרי רק מתרחב

 

מחקר מקיף שבדק לראשונה את הישגיהם של תלמידים בוגרי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בבחינה הפסיכומטרית מצביע על פער קבוע לטובת הנבחנים החילונים, המתבטא בייחוד בפרק האנגלית בבחינה. נתון בולט נוסף במחקר הוא כי ציוניהן של בוגרות החינוך הדתי נמוכים גם בהשוואה למקבילותיהן בחינוך החילוני, וגם בהשוואה לגברים בוגרי החינוך הדתי. הפערים בין ציוני הגברים והנשים בחינוך הדתי עולים בהרבה על הפער המגדרי בציוני נבחנים חילונים וערבים.  המחקר, שערך החוקר אריאל פינקלשטיין ביוזמת תנועת "נאמני תורה ועבודה" ובסיוע קרן טראמפ, סקר את הישגי בוגרי שתי מערכות החינוך בין 2000 ו-2012. בתקופה זו קיים פער של 27-17 נקודות…

כתוב ע"י ירדן סקופ

הכתבה המלאה והמקורית מופיעה באתר הארץ