"אשליית שלום בית"

מניסיוננו הרב למדנו שהרעיון הראשוני להפרדה מגיע מהורים בעלי תודעה הלכתית המחייבת הפרדה ואולם, חלק גדול מן ההורים ששולחים את ילדיהם לבתי ספר נפרדים לא עושים זאת דווקא בגלל תודעה הלכתית המחייבת הפרדה, אלא בגלל האוכלוסייה שעמה הם מעדיפים שלא להיות.

בשביל "להרים" בי"ס צריך להתמקד בסיבות החינוכיות האמיתיות שהעיסוק בהן הרבה יותר קשה ומורכב. המחשבה שהפרדה תועיל ל"שלום הבית" ותביא עוד תלמידים, היא רק אשליה.

למאמר המלא

 

מתאם מובהק בין ההרכב החברתי כלכלי של תלמידי בתי ספר- לבין מידת ההפרדה

מחקרו של אריאל פינקלשטיין, מגמות בהפרדה המגדרית בחינוך היסודי בחמ"ד, 2000-2013:

"מבחינה של 90% מבתי הספר עולה כי ככל שבית הספר נוטה יותר להפרדה מגדרית, כך הרמה החברתית-כלכלית (סוציו-אקונומית) של התלמידים בו גבוהה יותר.

כך, למשל, בבתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות, 34.5% מהתלמידים הם מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בבתי ספר שבהם חלק מהכיתות מעורבות וחלק מהן נפרדות, 25% מהתלמידים הם מרקע חברתי-כלכלי נמוך ואילו בבתי ספר שבהם כל הכיתות נפרדות, רק 9% הם מרקע חברתי-כלכלי נמוך.

מנגד, רק 17.5% מהתלמידים בבתי ספר שבהם כל הכיתות מעורבות הם מרקע חברתי-כלכלי גבוה, לעומת 26.5% בבתי ספר שבהם חלק מהכיתות נפרדות וחלק מעורבות, ו-29% בבתי ספר שבהם כל הכיתות נפרדות.

ההסבר לנתון זה הוא ככל הנראה מתאם מסוים בין רמה חברתית כלכלית נמוכה ובין תפיסה דתית שאינה רואה בעיה בלימוד בכיתות ובבתי ספר מעורבים, וכן של שימוש בקריטריונים דתיים כדוגמת הפרדה מגדרית, כדי לסנן מבית הספר אוכלוסיות מרקע חברתי-כלכלי נמוך שאינן מעוניינות בהפרדה מגדרית."

 

להלן טבלה דומה של נתונים אשר בחנה זאת לפי נתוני התלמידים (ולא לפי נתוני בתי הספר כמו במחקר שלמעלה):

התפלגות סוציו-אקונומית של תלמידים בבתי ספר יסודיים בחמ"ד, לפי סוג ההפרדה המגדרית, ע"פ נתוני הנבחנים בכיתות ה' בבחינות המיצ"ב לשנים תשע"ב-תשע"ג (מפורט)

רק בנים רק בנות כיתות נפרדות מתחלף מעורב
כמות בתי ספר בקטגוריה 51 54 81 34 129
ממוצע תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך 13% 12% 16% 16% 30%
ממוצע תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני 49% 52% 45% 39% 47%
ממוצע תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה 38% 35% 39% 45% 23%

קישור למחקר

ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי- השלכות חברתיות וחינוכיות

קישור למחקר

נתונים על צימצום פערים חברתיים בחינוך הדתי -2017

קישור למחקר

נתונים על נשירה ומעברים בין סוגי החינוך, הנובעים בחלקם כתוצאה מהפרדה מגדרית – 2018