תהליך הקמה של קהילת הורים בית ספרית
התמונה הסופית:
קבוצת הורים מגובשת שמבינה את החשיבות של קהילתיות בכלל, מכירה ומבינה את האופי, הצרכים
והחוזקות של קהילת הורי בית הספר, מכירה את הצרכים, החוזקות והמגבלות של בית הספר עצמו,
ומבינה ומסוגלת לפעול יחד עם צוות בית הספר לחיזוק כלל הקהילה הבית ספרית תוך מענה על
הצרכים של הקהילה. בסוף התהליך תצא קבוצת ההורים לתהליך משותף יחד עם צוות בית הספר.
הסדנאות עצמם:
1. סדנת גיבוש- מתחילים בערב רב משתתפים שמתוכו תצא קבוצה מצומצמת שתמשיך להיפגש,
לאחר שהבינה מהי מטרת התהליך והשתתפה בחשיבה על קהילתיות בכלל וקהילת בית הספר
בפרט.
2. קהילתיות- מאן דכר שמיה? בסדנא זו נרחיב את ההבנה שלנו את מושג הקהילתיות, נבנה
"מדד קהילתיות" תוך שימוש בעולם מושגים קהילתי וחיבור לרגשות ולמחשבות שהקהילתיות
מעוררת בנו.
3. המצ"ח של קהילת ההורים (מצ"ח – מיפוי, צרכים וחוזקות)- בסדנא זו, נבחן כיצד אנו תופסים
את הקהילה שלנו על פי המדדים שדנו בהם ונבצע מיפוי של הקהילה, ננסה להבין את הצרכים
של הקהילה ונבחן את החוזקות שלה, כל זה כהכנה לקראת מפגש עם נציגי בית הספר.
4. המצ"ח ( #2 ) של בית הספר (מצ"ח- מגבלות, צרכים וחוזקות). בסדנא זו נקיים מפגש משותף
יחד עם הנהלת בית הספר ומספר מורים משמעותיים כדי להקשיב וללמוד לעומק על הנעשה
בבית הספר במישור הקהילתי, ולהתחיל תהליך של עשייה משותפת.
5. טב למיתב טנדו מלמיטב ארמלו- בסדנא נחשוב יחד כיצד ניתן להגביר את הקהילתיות סביב
בית הספר. לבסוף נתחלק לצוותי עבודה ונתחיל תהליך של עשייה קהילתית.
שתי אפשרויות להמשך:
1. ליווי שוטף של התהליך
2. מפגש חד פעמי מספר חודשים לאחר הסדנא האחרונה על מנת לבחון את התהליך.

אשמח מאד לעבוד יחד –

ישראל: itsadok1@gmail.com
054-293-9513