הציונות הדתית בראיה מחודשת

מחבר: בעריכת מאיר רוט

שנת ההוצאה: 1998

בהוצאת: נאמני תורה ועבודה