הציונות הדתית בתמורות הזמן 

שנת ההוצאה: תשמ"ט

בהוצאת: הקיבוץ הדתי- נאמני תורה ועבודה