מה מחבר? הציונות הדתית – נתונים חדשים ותובנות מעודכנות
ארוע משותף עם המכון למדיניות העם היהודי 27.4

פתיחה – שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי הצגת נתונים – אריאל פינקלשטיין, מחבר הספר החברה הדתית לאומית בנתונים. תגובות: שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה עפרה לקס, עתונאית, בשבע אפרת שפירא רוזנברג, קולך סיכום: פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי.

Click here to add your own text