נוסח זה מנסה להיות משתף מגדרית וכן להתייחס לכלל הפרעות והאסונות שעבר העם היהודי על כל תפוצותיו.

מתוך: חוברת ה"נוסח המשולב", עמ' 69 בהוצאת: נאמני תורה ועבודה וקהילת שיח יצחק.