הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים 

ד ב ר י  ה ס ב ר

על פי חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–2601 ,והתקנות על פיו, ומספר החלטות הממשלה, סמכויות ניהול המקומות הקדושים בישראל, בהם רחבת הכותל המערבי (להלן – הכותל),הופקדו בידי ממונה מטעם הממשלה (בפועל מדובר ברב הכותל) ו"הקרן למורשת הכותל" שהיא למעשה עמותה ממשלתית שאמונה על ניהול כל ההיבטים בכותל ושרב הכותל אף עומד בראשה. בניהול העמותה חברים נוסף על רב הכותל, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מנכ"ל הרבנות, נציג הרב הראשי שמכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, נציגה ממשרד ראש הממשלה, נציג ציבור ורב החבר במועצת הרבנות הראשית.

מתווה הכותל שהוקפא בהחלטת הממשלה מס' 1105 מיום 21.0.15 ,התקבל בהחלטת הממשלה מס' 2815 מיום 20.2.32 ,ובו נקבע, בין השאר, כי ניהול הרחבה הדרומית יינתן למועצה בה ייכללו נציגי כל הזרמים ביהדות בהתאם להמלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי אשר מונה בימי הממשלה הקודמת ואשר בראשה עמד מזכיר הממשלה דאז ד"ר אביחי מנדלבליט. אחת הסוגיות העומדות במחלוקת בעקבות הקפאת מתווה הכותל הוא השארת השליטה וניהול הרחבה הדרומית בידי הקרן למורשת הכותל ורב הכותל.

הכותל הוא לא רק מקום תפילה, הוא אתר וסמל לאומי של כלל העם היהודי בישראל ובתפוצות. הוא אתר בו אף נערכים טקסים לאומיים, בהם השבעות של חיילי צה"ל וטקס ממלכתי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בשל כך, המצב הנוכחי במסגרתו ניהול הכותל ניתן בידיים של גורמים דתיים אשר רובם בעלי השקפה חרדית איננו מניח את הדעת ומביא למחלוקות הקשות בעניין הסדרי התפילה בעזרת הנשים בפרט ובכלל המתחם בכלל.

מטרתה של הצעת החוק היא לשנות את מתווה ניהול מתחם רחבת הכותל המערבי, כך שיינתן ייצוג לכלל העם היהודי, ברוח המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי.
לפיכך, מוצע לקבוע כי תקום מועצה ציבורית אשר תקבע את סדרי התפילה, הביקורים, הטקסים והאירועים בכותל המערבי (להלן – המועצה), ובראשה יעמוד יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
חברי המועצה יהיו, בין היתר, מזכיר הממשלה, מנכ"לי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים וכן חמישה נציגי ציבור המייצגים את יהדות התפוצות ואת ציבור המתפללים. עוד מוצע, כי המועצה תמנה ממונה שיהיה אחראי על ניהולו של הכותל המערבי, וכי תקופת כהונתו תהא חמש שנים מיום מינויו שלאחריה לא ניתן יהיה למנותו לתקופה נוספת, וזאת להבדיל מהמצב היום שבו כהונת הממונה איננה קצובה כלל.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם תנועת נאמני תורה ועבודה.

The Western Wall has been in the headlines for months now. The prayer arrangements are bogged down in discussions and the ongoing struggle surrounding one of most important sites for the Jewish people is causing it damage.

We have a proposal. It is unreasonable that these arrangements only involve the ultra-Orthodox haredim and the Reform Jews. Although these two sectors are important, they are not representative of the entire Jewish people, and certainly not of the Jews living in Israel.

Let’s put aside for one moment the question of how we pray at the Kotel. Instead, let’s focus on how the Western Wall is currently managed and how we deal with it.At present, the Western Wall is managed by a Non-profit , “The Western Wall Heritage Foundation” which is headed by the Rabbi of the Western Wall.

Why? The Western Wall is not only a place of prayer, it is not a shul. it is a regular site for national ceremonies such as on Memorial Day for Fallen Soldiers, and swearing-in of new IDF recruits. Family celebrations and public events are also held at the Western Wall. So, management of the Western Wall and discussions about what events take place there should take into account all of us, or at least the majority of the Israeli public.

We propose setting up by law, a Public Council to run the affairs of the Western Wall. The Council members, men and women, would come from the relevant government ministries, from the Israeli public and from representatives of the Jewish people in the Diaspora.

The Council would be headed by the Chairman of the Jewish Agency, itself supported by the Government of Israel and Diaspora Jewry.

PUBLIC COUNCIL

1. Chairman of the Jewish Agency – Chairman

2. Cabinet Secretary

3. CEO of Ministry of Jerusalem

4. CEO of Ministry for Diaspora Affairs

5. CEO of Ministry of Tourism

6. CEO of Ministry for Religious Affairs

7. CEO of the Chief Rabbinate

8. CEO of the Antiquities Authority

9. Two public figures to represent people who pray at the Western Wall

10.Three public figures to represent Diaspora Jewry Fair representation for males and females on the council