הקהל תשס"ט

 

 

"הקהל" –  15 באוטובר 2008, א' חוה"מ סוכות, ט"ז תשרי

עקרות הלכתית?!" – מפגש בין הלכה, חברה ורפואה (נאמני תורה ועבודה)
פסיקת ההלכה והשלכותיה על חיינו, אלטרנטיבות והצעות לפיתרון. משפט ציבורי בו תעלה סוגיה הלכתית בפני הקהל, חבר מושבעים ושופטים שתבחן מההיבט ההלכתי, הרפואי והחברתי. בסיומו של המשפט תיערך הצבעה בה ייקח הקהל חלק אקטיבי.
משתתפים: ד"ר חנוך בן פזי – מנחה; ד"ר דניאל רוזנק (גניקולוג); הרב ד"ר בני לאו; ענת צרויה ;
משבר הגיור ועתיד הגיור האורתודוקסי במדינת ישראל (נאמני תורה ועבודה)
משבר הגיור המתמשך במדינת ישראל החריף השנה והעצים.פסק דין שערורייתי של הרכב דיינים בבית הדין הרבני הגדולבראשותו שלהרב שרמן – פסל אלפי מתגיירים, וביקש להכתים אתתהליך הגיור בבתי הדין בפיקוחו של הרב חיים דרוקמן. פסיקה זו והתנהלותו של הרב שרמן גרמה לסערה גדולה ולמפח נפש. בעקבות כך, גם בציונות הדתית החלוקריאות להקמת בית-דין אלטרנטיבי שיפעל ברוח פסיקה הלכתית ציונית וממלכתית.
הדיון יעסוק בהשתלטות דיינים אנטי-ציונים על בתי הדין, באדישות הגוברתברחוב החילוני כשבתווך ידונו האפשרויות העומדותבמרחב האורתודוקסי. לאן מועדות פנינו?
יו"ר הפאנל: ד"ר עליזה לביא.
משתתפים: הרב רפי רפוירשטיין (ארגון צהר), הרב שאול פרבר (עתים), הרב חיים אירם (המכון המשותף לגיור) (נאמני תורה ועבודה)

תמונות:

P1010023 P1010026