היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, הרב עו"ד שמעון יעקובי, הביע את דעתו הנחרצת כי מעשה הגיור לעולם אינו סופי – כך עלה ממסמך בן 122 עמודים שפירסם לאחרונה, בהקשר לדיון הבג"ץ בעניין ביטולי הגיור. למעשה, יעקובי סבור כי כל גר הוא "גר על תנאי", ואין זה משנה אם הגיור נערך בבית הדין הרגיל, בבית הדין המיוחד לגיור או בבית דין חרדי פרטי. אחרי כל גיור יכול כל בית דין רבני בישראל, אגב גירושין או נישואין, לפקפק בתוקף הגיור ולקבוע כי הוא נעשה בטעות. הבה נבהיר דעתנו: זוהי קביעה בלתי-מוסרית, בלתי-אנושית ובלתי-הלכתית בעליל, ויש לקוות שבג"ץ יקבע שהיא גם בלתי חוקית.

אבל זה לא הכל. מן המסמך של יעקובי מתברר כי לדיינים בבית הדין הרבני יש "קוד סודי", שבאמצעותו הם מתייגים את הגרים שמבקשים גט, ומבחינים בין אלו המקיימים מצוות לבין אלו שאינם מקיימים מצוות.

לפני שנים רבות הייתי עדה למקרה בו חקר הדיין מסדר הגט את האישה לגבי קיום המצוות שלה תוך כדי סידור הגט. לתומי סברתי שמדובר בחטטנות סתמית של הדיין. מה גם שהתווספה לכך נזיפה בי, ודרישה שאעביר לרב מסוים, אשר את שמו לא אציין, שיפסיק לגייר אנשים שאינם מקיימים מצוות. לא הועילו טענותיי שאותו רב אינו קשור כלל לאישה, שהוא לא גייר אותה וכי אינו עוסק בגיור כלל. גם טענתי שאין לי כל קשר עם אותו הרב לא התקבלה. בלעתי את הצפרדע ושתקתי. לא העליתי על דעתי באותו זמן שמדובר בקוד סודי.

בפעם השנייה שהייתי עדה לתשאול גיורת בשעת גירושין על קיום המצוות שלה – שנים אחר כך – הבנתי שאלו שאלות מכוונות ומערכתיות ושהדיינים מחפשים סדק בגיורה של האישה (למזלה של האישה הזאת, היא אכן שמרה מצוות). אבל על כך שכל זה קשור לקוד סודי – לא יכולתי לחלום.

חוקרים ומקטלגים

על פי המסמך של יעקובי, כבר שנים רבות מקובל בבית הדין הרבני, כחלק מן ההליך הרגיל, לחקור את הגר בשעת גירושין לגבי קיום המצוות שלו. ככלל, בכל הליך כתיבת גט מקפידים לרשום באופן מדויק את השמות, וכן את שם אביו של כל צד. מאחר שעל-פי ההלכה הגר התנתק ממשפחתו הביולוגית, אין רושמים את שם אביו – ובמקום זאת רושמים "בן/בת אברהם אבינו". אלא שיעקובי מביא פסיקת הלכה שקובעת כי אם הגר חזר לסורו, גנאי הוא לרושמו כבנו של אברהם אבינו. לפיכך הגר נשאל בשעת כתיבת הגט לגבי קיום המצוות שלו. אם הוא מעיד על עצמו שהוא מקיים מצוות רושמים בגט "בן/בת אברהם אבינו". אם הוא מעיד על עצמו שאינו מקיים מצוות, רושמים לצד שמו את התואר "הגר" או "הגיורת" בלבד. עד כאן לעניין הגט.

לאחר סידור הגט נמסר לכל אחד מבני הזוג לשעבר מסמך שנקרא "מעשה בית דין", והוא מהווה אסמכתא לכך שהאדם התגרש כהלכה וכעת הוא או היא מותרים לעלמא, כלומר: רשאים להינשא לכל אחד אחר. ב"מעשה בית דין" נרשמת כל מגבלה לגבי נישואין לעתיד, כגון: כהן לגרושה. "מעשה בית דין" מהווה גם ראיה הלכתית שבני משפחה יכולים להשתמש בו בעתיד להוכחת יהדותם.

יעקובי מסביר כי ב"מעשה בית דין", כמו בגט, מקפידים הדיינים על רישום מדויק של השם. לדבריו, במקרים מסוימים בית הדין "אינו יכול בנקודה זו להתעלם מן הספקות שהתעוררו או מקביעתו לגבי תוקף הגיור, והוא חייב לתת להן ביטוי ב'מעשה בית דין'".

 צעד ראשון החוצה

במילים אחרות, גרים הבאים להתגרש הם במצב די רע עד רע מאוד: אם ב"מעשה בית הדין" נכתב "מעשה בית הדין אינו משמש אסמכתא לתוקפו של הגיור" – המצב רע מאוד. נושא התעודה הוא כבר פחות או יותר מוכר כגוי (ואם זאת "נושאת תעודה" – אז גם ילדיה). אם ב"מעשה בית הדין" נכתב "הגר/הגיורת" – המצב אינו שונה בהרבה. רוב הסיכויים שנושא התעודה לא יוכל להירשם לנישואין מבלי לעבור חקירת בית דין לגבי תוקף גיורו. אם ב"מעשה בית הדין" נכתב "בן/בת אברהם אבינו" המצב רק די רע. יתכן שרושם הנישואין לא יבדוק בציציותיהם בבואם להירשם. מצד שני, ייתכן שיבדוק.

יעקובי מציג נתונים לפיהם 1,313 גרים התגרשו במהלך השנים 1996-2008. ב-1,276 מקרים מתוכם נכתב "הגר/הגיורת" ובכל השאר "בן/בת אברהם אבינו". אם כך – אנשים אלה אינם יודעים זאת – אבל הם כנראה בשלב הראשון החוצה מן היהדות. הדברים הם שערורייתיים והם מזכירים ימים אפלים מאוד.

אדם שמעורב בנושא הגיור מסר לי שהוא שאל מספר דיינים לגבי האופן בו הם כותבים את "מעשה בית הדין". לדבריו, אותם דיינים אינם יודעים על מה עו"ד יעקובי מדבר. הם, לדברי אותו גורם, אינם מתשאלים את הגרים ואינם יודעים על הקוד המדובר. מה קורה פה? להבהרתו של היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים!

פורסם  ב- ynet  בתאריך  05.01.10

כפתור חזרה לתכנים של רבקה
כפתור דף ראשי לוביץ