הקמת ממשלה: הזדמנות לתיקון פני הדת

 

 

 חילונים יקרים אל נא תפקידו את היהדות בידי החרדים, אלא דרשו להיות שותפים. לא עוד "שימור הסטטוס קוו" אלא שיח כן וער בהשתתפות כלל ישראל, שיביא לתיקון הסיאוב במוסדות הדת בישראל .

23/1/2013

מיד עם פרסום תוצאות הבחירות, מתחילים הפוליטיקאים לבחוש בקלחת המשא ומתן הקואליציוני במטרה לגבש את קווי היסוד של הממשלה הבאה. טיבם של הסכמים קואליציוניים הוא שיש בהם אלמנט של "סחר-מכר" – הסכמה של צד אחד להתפשר בנושא אחד תמורת הסכמתו של צד ב' להתפשר בנושא אחר.

נושאים רבים עתידים לעלות על שולחן הדיונים, וקיימת תחושה כי הנושא המדיני, שהיה בעבר לב המחלוקת, נמצא במערכת הבחירות הנוכחית במצב מנומנם משהו. נמנום זה, עשוי לאפשר לנושאים אחרים, חשובים לא פחות, לעבור לקדמת הבמה.

הזדמנות לתיקון ושינוי פני הדת. יאיר לפיד בנאום ניצחון אדי ישראל

באופן מסורתי, הסכמים קואליציוניים שנחתמו בעבר העניקו למפלגות החרדיות סמכות וטו בכל הקשור ליחסי דת ומדינה. תחת הסיסמא "שימור הסטטוס קוו", העניקו ממשלות ישראל לדורותיהן למפלגות החרדיות זכות בלעדית על תחום שירותי הדת ועל יחסי דת ומדינה בישראל. נראה היה שההסכם נוח לכל הצדדים – המפלגות החילוניות ויתרו על דריסת רגל בעולם ה"דתי" והפקידוהו בידי החרדים. בתמורה, זכו המפלגות החילוניות לתמיכה החרדית בנושאים ה"חילוניים" – כדוגמת התחום המדיני/בטחוני או המדיניות הכלכלית.

לא צריך להכביר במילים על כך שמצבם של שירותי הדת בישראל, עגום מתמיד. תחומי הגיור, המעמד האישי, הכשרות ובתי הדין נגועים בסיאוב חמור. חלק ניכר מהציבור בישראל חש ניכור עמוק למוסדות אלו והמדיניות הנהוגה בהם אינה מקובלת עליו. מצב חמור זה, אינו אלא תוצאה של הפקדת תחום יחסי דת ומדינה בידיים חרדיות בלעדיות, בשילוב האדישות העקרונית של כלל הציבור בישראל לתחומים אלו. ניתן לומר, כי במצבם העגום של שירותי
הדת והרבנות בישראל, אין לנו אלא להאשים את החילונים.

המפתח לתיקון מצוי בהרחבת מעגל השותפים בניהול מערך שירותי הדת בישראל. אין מקום להתלהמות בסגנון "ממשלה בלי חרדים" או להדרת החרדים ממערך שירותי הדת. לא זו הדרך ולא זו העיר. פתח התקווה קיים בנקודה שבה ידרשו החילונים בקול חד וברור "תן חלקנו בתורתך". הפרת הבלעדיות החרדית, דרישה לאיזון ולשותפות ורצון לקחת חלק בכל הקשור לדת ישראל, לגיור, לנישואין או לצביונה של השבת, הוא הסיכוי להשבת כבודה הנרמס של היהדות במדינת ישראל.

הקמת ממשלה חדשה, הינה הזדמנות פז שלא להפטיר כאשתקד. הבה ניקח אחריות כחברה וכעם על קודשנו ואמונתנו. הבה נחולל שינוי אמיתי בענייני דת ומדינה הנוגעים לכולנו. לא עוד מונופול והדרה אלא הכלה והרחבה. אל נא תפקידו את היהדות בידי החרדים, אלא דרשו להיות שותפים. לא עוד "שימור הסטטוס קוו" ו"זכות וטו בענייני דת ומדינה" אלא שיח כן וער בהשתתפות כלל ישראל. עורו חילונים מתרדמתכם, הכדור כרגע בידיכם. 

 

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/431/203.html?hp=11&cat=1107&loc=10