כבר 30 שנה שצרכני הכשרות בישראל, שהם מרבית הציבור היהודי במדינה, מולכים שולל. שרשרת ארוכה של חידלון בטיפול באחד המנגנונים הכושלים ביותר במדינה, מערך הכשרות הממלכתי, יחד עם היותו מונופול — מותירה את צרכני הכשרות כקהל שבוי שאין לו אלא לצרוך מוצר בעייתי.

סקירה קצרה של היסטוריית הדו”חות של מבקר המדינה בעניין מערך הכשרות של הרבנות הראשית, מעלה ממצא מעניין: כבר 30 שנה שיש ביקורת על מערך הכשרות, כמעט ללא שינוי. הדו”ח הנוכחי חמור במיוחד, אך הממצאים בו אינם מחדשים הרבה, והוא מציין כי אף שחלף עשור מהביקורת הקודמת — תפקוד מערך הכשרות הממלכתי לא שופר.

כל הגורמים הנוגעים בדבר מודעים לבעיות במערך הכשרות. אפילו הרבנות הראשית, שנושאת בעיקר האחריות למצב הקשה של המערך, הקימה ועדה לבחינת הכשלים במערך הכשרות. באחרונה פירסמה הוועדה המלצות לשיפור המצב, אלא שרובן אינן ישימות ואינן מטפלות בשורש הבעיה.

ממצאים נוספים בדו”ח המבקר ממחישים את סדר הגודל של תופעת השחיתות הממוסדת במערך הכשרות: משגיחים רשומים לעבודה בת 24–16 שעות ביום, ורק כשליש מכלל המשגיחים אוחזים בתעודת הסמכה; מועצות דתיות שמצפצפות על נוהל הכשרות של המשרד לשירותי דת; ניגודי עניינים בהעסקת משגיחים, והיעדר פיקוח על תשלום שכרם; הפרות חמורות של מינהל תקין במועצה הדתית בירושלים ובמקומות נוספים. כל אלה מצטרפים לאלפי המלים שכבר נכתבו בעבר על התנהלות מערך הכשרות על ידי המבקרים לדורותיהם. המבקרים נובחים, ושיירת מערך הכשרות עוברת.

מדוע דבר אינו משתנה? אפשר למצוא לכך רמז בדו”ח של ועדת הרבנות. בדו”ח מוסבר היטב מדוע יש צורך בהסדרת הרגולציה על גופי הכשרות הפרטיים — הבד”צים. ואכן, גם בדו”ח המבקר נמצא כי בירושלים ישנם עשרות עסקים בעלי תעודת כשרות מהרבנות המקומית, הגם שפועל בהם משגיח מטעם בד”ץ. אף שניגודי העניינים זועקים לשמים, מהמלצות הוועדה של הרבנות נפקדה המלצה לפיקוח על הבד”צים. האם זה קשור לכך שבמועצת הרבנות הראשית, לרבות בלשכת אחד מהרבנים הראשיים, יושבים אנשים בעלי קשר אישי לבד”צים מסוימים?

רק באחרונה חזינו במוסד ממלכתי רקוב אחר, רשות השידור, שגם נגדו כתב מבקר המדינה רבות. לבסוף הוא הוחלף בתאגיד חדש שנועד להיות יעיל יותר ולספק שירות טוב יותר לאזרח. אחרי שסיימה הממשלה לטפל ברשות השידור ולהחליפה בתאגיד השידור הציבורי, הגיע הזמן לטפל במערך הכשרות. זו חובתה של מדינה יהודית ודמוקרטית, שבה רוב הציבור היהודי צורך אוכל כשר. השינוי המתבקש הוא להחליף את המערך, לפרק את המונופול ולאפשר תחרות בשוק הכשרות. זו הדרך היחידה להפסיק את הזדהמות מוסד הכשרות, ולהפוך אותו לאיכותי יותר, שקוף יותר וכשר יותר.

כעת, כשהכל שוב על השולחן, אי אפשר לברוח יותר מעשיית מעשה. זוהי שעת המבחן של מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת — עליהם לבחור אם להיות חלק משרשרת החידלון בנושא הכשרות, או לאזור אומץ ולהגיד “עד כאן”. בממשלה שבה יושב שר אוצר שמחבב פירוק מונופולים — זהו צעד נדרש והכרחי.

הכותב הוא ראש תחום דת ומדינה בתנועת נאמני תורה ועבודה