מועצת הרבנות הראשית אישרה היום את התכנית לשינויים במערך הכשרות.

ברבנות כינו בהתחלה את ההצעה "רפורמה" אולם לאחר שעמדו על המשמעות השלילית של המילה שינו ל"מהפכת הכשרות". התכנית מסתמכת על דו"ח הוועדה המייעצת לרב הראשי בענייני כשרות, בראשות רבה של פתח תקוה, הרב מיכה הלוי.

במהלך הדיון ציין הרב הראשי, כי "ההמלצות של הוועדה המייעצת, יביאו פיתרון גם לתיקון הכשלים והליקויים הקיימים כיום, גם יעלו בראש ובראשונה את רמת הכשרות וגם יוזילו את העלויות באופן משמעותי לבעלי העסקים". במהלך הישיבה הציג מנכ"ל הרבנות הראשית משה דגן את השינויים המקיפים הצפויים בעקבות אישור הדו"ח וכן מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס שהציג למועצת הרבנות הראשית את צורת ההעסקה המומלצת של משגיחי הכשרות על ידי הוועדה.

להורדה: תכנית הרבנות לשינוי במערך הכשרות

בתום דיון ממושך ומעמיק בפרטי המתווה, קיבלה המועצה את ההמלצות באופן מלא.

המשגיח יקבל משכורת מהרבנות ולא מבית העסק
המועצה הקימה וועדה היגוי בראשות חבר מועצת הרבנות ויו"ר ועדת הכשרות הרב יוסף גליקסברג שתפעל ליישום ההמלצות בשיתוף משרד הדתות ומנהלי מחלקות כשרות. בין השינויים אותם אישרה המועצה על בסיס דו"ח הוועדה הוא לפצל את תפקידו של משגיח הכשרות באופן שמרכיב עבודת הפיקוח על בית העסק יבוצע מעתה על ידי בקר כשרות ואילו המרכיב הביצועי של עשיית פעולות הלכתיות – כשרותיות יבוצע בידי נאמן כשרות.

בנוסף, הומלץ על ידי הוועדה כי יוחלו נהלי כשרות אחידים בכל הארץ אשר יחייבו את כל רבני הערים בישראל. דבר אשר אפשר לבצע התאמה מלאה של דרישות הכשרות בכל רחבי הארץ, לצורך קבלת תעודת כשרות לעסק בניגוד למצב כיום בו בכל עיר קיימים נהלים שונים.

עוד הומלץ על ידי הוועדה כי יקבעו אגרות כשרות אחידות לפי מאפייני בית העסק שיישקפו את כלל עלויות ההכשרה. במסגרת המלצות הוועדה אשר אושרו על ידי מועצת הרבנות הראשית תבוטל הזיקה בין משגיח למושגח (בית העסק) וכל ההתנהלות הכלכלית של הכשרות תבוצע אל מול המועצה הדתית ישירות.

שינוי מבורך אך לא מספק
יש לציין כי בשלב זה מהפכת הכשרות נשארת על הנייר בלבד, משום שהיא דורשת את אישור השר לשירותי דת וכרוכה גם בחקיקה בכנסת, כך שהיא לא תצא לפועל בחצי השנה הקרובה.

בתנועת נאמני תורה ועבודה ברכו על השינוי, אך טענו כי הוא אינו מספיק: "אנו מברכים על פרסום מסקנות ועדת הכשרות ועל חלק מהשינויים המוצעים, שיצאו לאחר סחבת של חודשים רבים ובלחץ בג"ץ. לצערנו, קולו של ציבור צרכני הכשרות לא נשמע, והצעדים אינם מספקים את הצורך לשינויים כפי שהגדיר זאת בג״צ ומבקר המדינה. אין כאן בשורה של ממש לציבור צרכני הכשרות בישראל; ההצעה לקלוט אלפי משגיחי כשרות בשירות המדינה לא ריאלית ומהווה זריית חול בעיני הציבור.

חמור מכך, הוועדה לא מוציאה מתחת ידיה פתרון כלשהו לבעיות שיוצר המונופול ולא נראה שום שינוי מבחינת תחרותיות השוק. אנו קוראים לרבנות להכליל בתוך המסקנות הצעה להפרטת מערך הכשרות, תוך הפיכת הרבנות לרגולטור, ברוח הצעת התנועה".