הרבנים המחמירים בורחים מהמציאות

 

http://nrg.co.il/online/1/ART1/940/662.html


מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה התעצבן מהידיעה שפורסמה אתמול ב-nrg יהדות ולפיה רבנים ממליצים לבצע הפרדה בין בנים לבנות בקורס פסיכומטרי. לטענתו, ההלכה היהודית קבעה כי על האדם להתרחק מן הפריצות, אבל מי שקורס פסיכומטרי מעורב נחשב עבורו כפריצות, ראוי שיבדוק עצמו היטב

 

10/9/2009

ההמלצה להעדיף קורס פסיכומטרי נפרד לבנים ולבנות, מעידה על ניסיון להסתגרות נוספת והתרחקות מדרכה המקובלת של הציונות הדתית שדגלה בשילוב נכון בין המינים. דבר זה הוא ביטוי לשילוב של תורה ודרך ארץ ושל חיים דתיים בריאים בעולם המודרני. בני הציונות הדתית צריכים להמשיך וליטול חלק בקורסים הרגילים כפי שהם יוצאים ללמוד באוניברסיטה בה לומדים גברים ונשים יחדיו.

מדובר בסך הכול בקורס פסיכומטרי ולא במושב לצים. הניסיון לייצר את הרושם כאילו אפילו בקורס פסיכומטרי ישנה בעיה מהותית, הינו הרסני מבחינות רבות.

העיסוק המוגבר בצניעות יש גם בו חוסר צניעות. הדבר עלול להביא את האדם להסתכל בעיניים מיניות גם על דברים תמימים. חיים נכונים ומבוקרים בחברה מעורבת עשויים לקדם את האדם לחיים נכונים יותר של צניעות ושל יחס נכון בין המינים.


חייבים מחשבה בריאה וסבירה
אין לי ספק כי גם בקורס פסיכומטרי עלולות לצוץ בעיות של צניעות כפי שהן צצות לאדם בכל רגע מחייו. כאן הוא נדרש להתמודדות ולא לבריחה. יצירת קורסים נפרדים רק דוחה את הבעיה והאתגר להזדמנות אחרת.

מחנכי הדור הכוללים גם אותנו, כהורים וכאנשים עצמאיים, צריכים לחנך לצניעות באופן המכשיר את האדם לשלוט ביצרו. שליטה זו דורשת יכולת אבחנה בין טוב ורע ויכולת לקיחת אחריות אישית בכל זמן נתון. יש מצבים בהםצריך להקל ויש מצבים בהם צריך להחמיר.

רק המחשבה הבריאה והסבירה יכולה לעשות זאת ולהבחין בין מורכבויות המציאות. אם אנו כמחנכים נטיף או נסכים להתרחקות עיוורת, הרי שנותיר את הציבור שלנו ללא יכולת ההבחנה הזו. דווקא בעת הזו, עת אשר ניסיונות שונים עולים וצצים בה מכל עבר, גם בד' אמותיו של אדם, עלינו לתת כלים. עלינו להדריך את הציבור, כפרטים, לדעת להחליט היכן על כל אחד ואחד לשים גבולותיו הוא.


כשר אבל מסריח
ההלכה היהודית קבעה כי על האדם להתרחק מן הפריצות. מי שקורס פסיכומטרי מעורב נחשב עבורו כפריצות וכ"ויתור על אמונתנו", ראוי שיבדוק עצמו היטב בימים אלו.

מן ההיבט הציבורי, הדבר מדיר את האדם הדתי מן העולם ומוביל אותו להתבדלות מלאה. אדם שגדל וחונך מגיל ילדות בחברה נפרדת ובהמשך בקורסי פסיכומטרי נפרדים, יקשה עליו להשתלב במערכת מעורבת גם אם יצטרך. מכאן יוותרו לו שתי אפשרויות: התנתקות מוחלטת מן העולם או כניסה אליו, אך בצורה לא מוכנה.

ולגופו של מקרה זה, יש להצר על כי גורמים עסקיים בחרו לקרוא לעצמם בשם "כשר" ועל יד כך לפסול את האחרים שאינם נוהגים כמותם. על משקל זה אולי ראוי יותר לומר כי לימוד פסיכומטרי משותף לבנים ובנות, הנעשה תוך שמירה על ההיגיון הבריא והשכל הישר, הוא אפילו "כשר למהדרין"!

 

שמואל שטח הוא מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה