הרב ביגמן: חובה הלכתית להישאר בטקסים הכוללים שירת נשים

 

לאור סערת שירת הנשים בצה"ל, פוסק ראש ישיבת מעלה גלבוע לתלמידיו: כבוד הבריות דוחה איסור דרבנן ועל כן יציאה מופגנת מאירוע שכולל שירת נשים – אסורה על פי ההלכה

25/09/2011

ישנה חובה הלכתית להישאר בטקסים הכוללים שירת נשים בצה"ל, זאת מפני שיציאה הפגנתית מהטקסים היא התנהגות שאיננה הולמת בני תורה והיא אסורה על פי ההלכה בשל פגיעתה בכבוד האדם – כך פוסק ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב דוד ביגמן, במכתב פנימי שהעביר לתלמידיו המשרתים בצה"ל.

הרב ביגמן, שסבור כי באופן עקרוני האיסור על שמיעת קול אישה איננו חל על שירת נשים תמימה, פוסק את עמדתו לאור סערת שירת הנשים בצה"ל, ששיאה בהדחתם של ארבעה צוערים דתיים מבה"ד 1, מפני שעזבו טקס שכלל שירת נשים.

"אפילו אם נניח לצורך הדיון שאין מדובר בשירה תמימה, לפי הסוגיה כפשוטה, מדובר באיסור דרבנן – וזו גם הכרעת הפוסקים. מכיוון שיציאה הפגנתית בזמן טקס בו שרות נשים עלול לפגוע בזמרות ובכלל הציבור, פשוט וברור כי חייבים להישאר בטקס ולכבד את שאר הנוכחים במעמד, שכן כבוד הבריות דוחה דרבנן. היציאה המופגנת מהאירוע אסורה לפי ההלכה ואינה התנהגות ההולמת בני תורה", קובע הרב ביגמן.

עם זאת, ראש ישיבת מעלה גלבוע סבור כי על החברה הישראלית להתחשב באורח חייהם ההלכתי של הדתיים המשרתים בצה"ל ו"להתגייס כדי להגן על חופש הדת ולאפשר שוויון לכל הגוונים של החברה". לדבריו, "ההתנהלות של הצבא וחלק ניכר מהתגובות בתקשורת אינן הולמות חברה דמוקרטית, שדוגלת בחופש הדת ורב-גוניות".

"כמו רבותי לפני, אני מאמין בערכי השוויון ובחובה לכבד את הפרט וחושב שזו עמדה ראויה ונכונה לבני תורה בימינו", טוען הרב ביגמן, "הדמוקרטיה טובה היא לתורה מאוד מאוד, והיא אף מסוגלת להיות מפתח לחיבור נכון בין האומה למורשת שלה. פשוט הוא שהתורה היא הכרחית להמשך קיום משמעותי לחברה הישראלית".

"כאשר החברה תשכיל להגן על זכויות המיעוט וכאשר בני תורה ישכילו להתנהג בצורה שמכבדת את תורת ה', כי היא מכבדת את בריותיו יתברך, נוכל לצעוד מתוך שמיעת קול שופר של חירות לקראת 'ויאתיו כולם לעבדך'", מסכם הרב ביגמן.
http://www.kipa.co.il/now/46305.html