הרב נויברט

 

תא נת"ע אריאל פתח את פעילות סמסטר ב' בשיחה לקראת פורים עם הרב רונן נויבירט, מנכ"ל "בית הלל- הנהגה תורנית קשובה" ורב קהילת אהל ארי ברעננה.

במדרש "המן מן התורה מניין? "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?", חז"ל מקשרים בין חטא עץ הדעת וה"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". בעקבות אכילה מעץ הדעת, האדם התנתק מה"דעת העליונה" שרואה איך הדברים מחוברים וקשורים, וקיבל "דעת תחתונה", שזקוקה להגדרות ולהדגשת ההבדלים על מנת לנווט בעולם של אחרי החטא, עולם של ספיקות ובלבול, של מותר ואסור, "דעת טוב ורע". אבל בפורים אנחנו מנסים להגיע לעד דלא ידע בין ארור לברוך- להשתחרר מהחלוקות והמגירות שאנחנו מסדרים בהן הכל- ולראות איך הדברים שאנחנו רגילים לראות כנפרדים- מתחברים. אנחנו כל כך רגילים להכניס את עצמנו ואת כל מי ומי שמסביבנו ל"מגירות" לפי נושאים, דתי- חילוני, שמאל- ימין, יהודי- לא יהודי, להביל ולהפריד על מנת שנוכל לנווט בעולם המורכב שאנחנו צריכים להתמודד איתו, עולם כל כך מבלבל. אבל בפורים אנחנו חוזרים ללפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע, ומתחברים לדעת העליונה שרואה חיבור בין הארור והברוך כי באמת אין הבדל, יש חיבור וקשר בין השנים. כיום ישנם המון רצון להתקרב ליהדות, לרוחניות, ואנחנו צריכים לראות את החיבור, את המשותף, לחזק את התודעה של הקשר שקיים עם כל אחד.

כשמדברים על גאולה, לחזור למצב שלפני החטא… זה לא איזה קוסם שיבוא מהשמים וירפא את כולם אלא משהו מאוד פרקטי של תיקון העולם- וזה בא לידי ביטוי דרך המדע, הטכנולוגיה, המוסר. מהי החזרה למצב שלפני החטא אם לא הרפואה שמפחיתה את "בעצב תלדי בנים"? הטכנולוגיה שמפחיתה את "וקוץ ודרדר תצמיח לך"? הפמניזם שמפחית את "והוא ימשול בך"? כל ההתפתחויות הפרקטיות זה גאולה, ומה זה "מלאה כל הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" אם לא (כן כן)- האינטרנט? איך עוד יכול להיות מצב כזה של מלאה כל הארץ דעה את ה'? באופן דומה, אם החזרה ללפני החטא היא טשטוש ההבדלים האנושיים, מה יותר מהרשתות החברתיות שמחברות מיליונים של אנשים, בניגוד לכל החלוקות וההפרדות שאנחנו שמים- האינטרנט חוצה גבולות, מקרב אותנו למצב של גאולה- של שויון, חיבור. עד דלא ידע- מעבר לחלוקות.

אח"כ הרב רונן דיבר על בית הלל, ארגון רבנים שפועל בכמה מישורים על מנת להביא לידי ביטוי רעיונות אלה. מה שהיה יפה בכל הערב זה שנראה שהרבה מאיתנו מחוברים בצורה די לא מודעת לרעיונות האלה, ובהרצאה היתה תחושה של נתינת מילים ומקורות רעיוניים למשהו שהרבה מאיתנו שותפים לו באינטואיציה.

מחכים לכם במפגשים הבאים!!