הרב שרלו בחוברת חדשה: חברה צנועה מעורבת

 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/217695

 

 

חוברת חדשה, אשר חוברה על ידי הרב יובל שרלו ורן חורי, מציגה את העמדה לפיה החברה הרצויה היא "חברה צנועה מעורבת".
31/03/11
חוברת חדשה, אשר חוברה על ידי הרב יובל שרלו ורן חורי, בהוצאת תנועת "נאמני תורה ועבודה", מציגה את העמדה עליה חוזר הרב שרלו במשך שנים ארוכות, לפיה החברה הרצויה היא "חברה צנועה מעורבת".

בהקדמה לחוברת כותבים השניים, כי "מטרתה של חוברת זו היא להגביר את הצניעות, ולא חס וחלילה לקלקל, והיא נכתבת מתוך רצון לכוון את עצמנו לדברי ריבונו של עולם".

לדבריהם, "התמקדות יתרה בשאלה זו והשקעת כוחות נפש רבים בה גורמות שני סוגים של נזקים: הן מערערות את מעמדם של נושאים חשובים אחרים ומצמצמות את עושרה ורוחבה של תורת ישראל. העובדה המטרידה שזה הנושא העיקרי, ושרבנים נדרשים לעסוק שוב ושוב בהיבטים השונים של סוגיה זו, מרחיקה בפועל את העיסוק בנושאים אחרים החשובים לא פחות. אופן מימושה של הצניעות בחברה הופך להיות אבן בוחן יחידאית לצורך שיפוט ערכי שלה, בשעה שערכים רבים וחשובים אחרים, כמו שמירת מצוות, גמילות חסדים, צדק חברתי, הקפדה בענייני לשון הרע ועוד, נדחקים ממרכז הבמה לקרן זווית".

השניים מוסיפים, כי "הנזק השני הוא שמרוב דיונים עליה, היא אף מביאה פעמים רבות, באופן פרדוקסלי, לחוסר צניעות. העיסוק האובססיבי לעיתים בנושאים אלה הוא בעצמו יוצר אווירה של חוסר קדושה וצניעות, והלבשת תאוות יצריות בתחפושת של יראת שמים".

השניים מבהירים את העמדה המוצגת בחוברת, לפיה "ההתנהלות החברתית הרצויה היא זו המוכרת ברבים בשם "חברה צנועה מעורבת". עמדה זו הוסברה פעמים רבות בתשובות באתר "מורשת", בשיעורים ובשיחות, וחוברת זו מהווה מעין סיכום רחב יריעה שלה. עמדה זו יונקת מעקרונות בסיסיים שיובאו ויבוארו במהלך החוברת".

בסיכום החוברת קובעים הרב שרלו וחורי, כי "הקריאה לקיומה של חברה מעורבת אינה מתנתקת מהצניעות, לא מתכחשת לה ולא מתרחקת ממנה. אדרבה, היא מבקשת לבנות סולם מוצב ארצה, בדרך הארץ הבסיסית שלנו, בפעילות משותפת של גברים ונשים בתחומי חיים רבים, וראשו מגיע השמימה, בטהרה, בקדושה וביראת שמים".