ממ"ד הרובע –

בית הספר ממ"ד הרובע הינו בית ספר ממלכתי דתי השוכן בלב העיר העתיקה. לבית הספר מגיעים ילדים מרחבי ירושלים הסופגים את האווירה הירושלמית הייחודית ונהנים מאווירה משפחתית, יחס אישי, מרמה לימודית גבוהה ומתוכניות העשרה רבות.

מטרת בית הספר לגדל דור של תלמידים יראי שמים, משכילים ואוהבי אדם, בעלי רצון לתרום למדינה ולחברה, כל אחד בדרכו ולפי יכולותיו המעשיות והאינטלקטואליות.

לשם כך, ביה"ס מעודד ומחנך את התלמידים להעמיק את ידיעותיהם בכל התחומים, קודש וחול, תוך שימת דגש לאהבת אדם, העם, התורה, הארץ והמדינה.