קמפיין חדש של נאמני תורה ועבודה לחיזוק החינוך הממלכתי דתי.

בתי הספר הממלכתיים דתיים משלבים חינוך לתורה ולעבודה, לימוד תורני עם דרך ארץ וידע כללי.

תלמידים בממ"ד הרגיל מתחנכים בחינוך הטרוגני המסייע להם להתמודד עם אתגרי העולם שבחוץ.

התלמידים בממ"ד האינטגרטיבי והרגיל נחשפים לאקלים טוב יותר ולפחות אלימות, וכן מוציאים בציוני המיצ"ב ציונים גבוהים בעד 16 נקודות יותר מאחרים.

להלן, תמונות מתוך הקמפיין ומאמר המפרט את התפיסה מאחוריו.

מדברי הרב חכם יהודה בן יעקב נחמה, ובכינויו הרי"ן, בעניין 'לימוד התורה' מחזק הלימוד העברי, שיהיו הנערים בקיאים בכל חלקי התנ"ך:

הן אנחנו חברת 'כל ישראל חברים' מייסדים פה בית ספר, אשר בה יבואו כמו 150 או למרבה 200 תלמידים. בה ילמדו לשון הקודש, לשון ספרדי (הנהוג בינינו), לשון טורקי השולטת בארצנו, לשון צרפתי, איטלקי ואלימאן. מורה ללשון איטלקי, טורקי, צרפתי, ספרדי כבר יש לנו. אבל עדיין אנו צריכים מורה ללשון הקודש וכתיבה כהלכתו. הן אמנם המורה בספרדי הוא יורה להם גם כן את הנערים סדר השבוע והתפילות עם התחלת הלימוד בלשון הקודש. אבל נפשי תערוג גם למורה גדול ממנו אשר ילמד להם הלשון עברי בטעמיה ובדקדוקיה, באופן אשר הנערים יהיו בקיאים בכל חלקי התנ"ך ודברי הימים לישראל, כראוי והגון לכל אשר בשם זרע ישראל יכונה.