קמפיין חדש של נאמני תורה ועבודה לחיזוק החינוך הממלכתי דתי.

בתי הספר הממלכתיים דתיים משלבים חינוך לתורה ולעבודה, לימוד תורני עם דרך ארץ וידע כללי.

תלמידים בממ"ד הרגיל מתחנכים בחינוך הטרוגני המסייע להם להתמודד עם אתגרי העולם שבחוץ.

התלמידים בממ"ד האינטגרטיבי והרגיל נחשפים לאקלים טוב יותר ולפחות אלימות, וכן מוציאים בציוני המיצ"ב ציונים גבוהים בעד 16 נקודות יותר מאחרים.

להלן, תמונות מתוך הקמפיין ומאמר המפרט את התפיסה מאחוריו.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בתי הספר הממלכתיים דתיים ממשיכים את דרכו של הבן איש חי, ומחנכים ללימוד תורני עם דרך ארץ וידיעה כללית.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בית ספר ממלכתי דתי ממשיך דרכו של הרב קוק ומצליח לשלב בין גשמיות לרוחניות.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בתי הספר הממלכתיים דתיים ממשיכים את דרכו של הרב קוק ומצליחים לשלב בין תורה לעבודה.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בתי הספר הממלכתיים דתיים ממשיכים את דרכו של הרש"ר הירש ויודעים להגיע לכל תלמיד ותלמידה בדרכם המיוחדת.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בתי הספר הממלכתיים דתיים ממשיכים את דרכו של הרב עוזיאל, ומחנכים ללימוד תורני עם ידיעות מדעיות.

מחפשים בית ספר יסודי לילדיכם?
בתי הספר הממלכתיים דתיים ממשיכים את דרכו של הרב משאש זצ"ל, ומחנכים ללימוד תורני עם דרך ארץ וידיעה כללית.

חשוב לכם שילדיכם ילמדו במקום מצוין? צודקים.
כדאי שתדעו: תלמידים בממ"ד האינטגרטיבי המעורב מוציאים בציוני המיצ"ב ציונים גבוהים בעד 16 נקודות יותר מאחרים. (הנתונים המלאים בתגובות)
אז ספרו לנו בתגובות: לאן תרצו לשלוח את ילדיכם?
לחממה או לחממ"ד?

חשוב לכם שילדיכם יקבלו הכנה נכונה לעתיד? צודקים.
כדאי שתדעו תלמידים בממ"ד הרגיל מתחנכים בחינוך הטרוגני המסייע להם להתמודד עם אתגרי העולם שבחוץ.

אז ספרו לנו בתגובות: לאן תרצו לשלוח את ילדיכם?
לחממה או לחממ"ד?

חשוב לכם שילדיכם יזכו ללמידה משמעותית? צודקים.
כדאי שתדעו: בתי ספר הממ"ד המעורב והאינטגרטיבי יכולים לנצל בצורה טובה יותר את התשלומים כדי להצליח להגיע לכל תלמיד. (הנתונים המלאים בתגובה הראשונה)
אז ספרו לנו בתגובות: לאן תרצו לשלוח את ילדיכם?
לחממה או לחממ"ד?

חוששים שילדיכם ייחשפו לאלימות בבית ספר? צודקים.
כדאי שתדעו: תלמידים בממ"ד הרגיל נחשפים לאקלים טוב יותר ולפחות אלימות.
אז ספרו לנו בתגובות: לאן תרצו לשלוח את ילדיכם?
לחממה או לחממ"ד?

מדברי הרב חכם יהודה בן יעקב נחמה, ובכינויו הרי"ן, בעניין 'לימוד התורה' מחזק הלימוד העברי, שיהיו הנערים בקיאים בכל חלקי התנ"ך:

הן אנחנו חברת 'כל ישראל חברים' מייסדים פה בית ספר, אשר בה יבואו כמו 150 או למרבה 200 תלמידים. בה ילמדו לשון הקודש, לשון ספרדי (הנהוג בינינו), לשון טורקי השולטת בארצנו, לשון צרפתי, איטלקי ואלימאן. מורה ללשון איטלקי, טורקי, צרפתי, ספרדי כבר יש לנו. אבל עדיין אנו צריכים מורה ללשון הקודש וכתיבה כהלכתו. הן אמנם המורה בספרדי הוא יורה להם גם כן את הנערים סדר השבוע והתפילות עם התחלת הלימוד בלשון הקודש. אבל נפשי תערוג גם למורה גדול ממנו אשר ילמד להם הלשון עברי בטעמיה ובדקדוקיה, באופן אשר הנערים יהיו בקיאים בכל חלקי התנ"ך ודברי הימים לישראל, כראוי והגון לכל אשר בשם זרע ישראל יכונה.

Click here to add your own text