ערב בנושא:

"בתי ספר קהילתיים"- סדנא משותפת להורים וצוות חינוכי, שמטרתה דיון פנימי באשר למושג "קהילה" בתוך בית הספר ואפשרויות מימוש ויישום העקרונות הקהילתיים בתוך בית הספר שלנו.