כתנועה אנו מעריכים, תומכים ומוקירים את האמנה וכותביה. בהתאם לזמן הרב שעבר מאז כתיבתה אנו מציעים מספר עדכונים רלוונטים:

הצעת נאמני תורה ועבודה אמנת גביזון-מדן תת נושא נושא
המסחר בשבת יצומצם, עסקי תרבות ופנאי יהיו פתוחים לרבות מסעדות ובתי קפה. מרכולים ייפתחו במתכונת תורנות. הדבר יינתן בסמכות הרשויות המקומיות. המסחר בשבת ייסגר, עסקי תרבות ופנאי יהיו פתוחים לרבות מסעדות ובתי קפה. מרכולים ייפתחו במתכונת תורנות. פתיחת וסגירת עסקים בשבת שבת
תחבורה ציבורית במתכונת מוגבלת וברכבים קטנים. תחבורה ציבורית במתכונת מוגבלת וברכבים קטנים. תחבורה ציבורית בשבת
כל עובד יהיה זכאי למנוחה לפחות שבת אחת בחודש. ההעסקה תבוצע באופן מוגבל ובמתכונת של תורנות במידת האפשר. אין התייחסות. עבודה בשבת
כל אזרח יהודי יוכל להירשם לנישואין בבית דין עצמאי שבו הוא מעוניין, לרבות אפשרות של רישום אזרחי המדינה גם למנועי חיתון. רישום לנישואין ליהודים יהיה בכל דרך שיבחרו לרבות נישואין אזרחיים. נישואין נישואין וגירושין
כל אזרח יהודי יוכל להתיר את נישואיו בבית דין עצמאי שבו הוא נרשם לנישואין או במרשם האזרחי המיועד גם למנועי חיתון. כל אזרח יהודי יצטרך לעבור דרך בתי הדין הרבניים למתן גט. גירושין
המועצות הדתיות יוכפפו לרשויות המקומיות. רבנים מקומיים יכהנו במסגרת הרשות המקומית תוך קציבת כהונתם לתקופה של 8-10 שנים. רשות לשירותי דת תספק את השירותים בהתייעצות עם הרבנות הראשית והמקומית. מבנה שירותי הדת שירותי הדת / הרבנות
כלל הנהלים והתקציבים של שירותי הדת לרבות תקציבי תרבות תורנית, יהיו מונגשים ושקופים לציבור בכל אמצעי אפשרי. אין התייחסות. שקיפות
הרבנות הראשית תשמש כרגולטור שיתן רישיונות לתאגידים פרטיים שיספקו שירותי השגחה על הכשרות לעסקים תוך צמצום הרגולציה על גופי כשרות בחו”ל. תוקם רשות לענייני כשרות שתנהל את ענייני הכשרות רק לפי ההלכה ובמקביל יינתן לגופים פרטיים לספק שירותי כשרות מחוץ למסגרת הממלכתית. כשרות
ניהול כלל רחבת הכותל יעבור למועצה ציבורית בראשות יו”ר הסוכנות שתייצג את כלל העם היהודי ואת ממשלת ישראל כך שיובטחו זכויותיהם של כלל המתפללים. רחבת הכותל תשמש כבית כנסת אורתודוכסי. ברחבה החיצונית יתאפשרו טקסים יהודים מסוגים אחרים. הכותל
יתאפשר גיור על ידי רבנים מקומיים, תוך מתן אפשרות לבחור את בית הדין לגיור. יתאפשר גיור על ידי כלל הזרמים תוך ציון בית הדין המגייר ברישום האוכלוסין. גיור
ישולבו נציגי הסוכנות היהודית כמייצגים של העם היהודי לרבות יהדות התפוצות בגופים רלוונטיים – מועצה ציבורית שמנהלת את המקומות הקדושים, ועדות למינוי דיינים ודייני גיור, האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית. אין התייחסות. יהדות התפוצות