השופטת שטרסברג כהן:”להדיח את דיין בית הדין הרבני הגדול הרב אברהם שרמן”

 

השופטת שטרסברג דנה בתלונתו של הרב דרוקמן על התנהלות בית הדין הרבני הגדול בסוגיית הגיור והמליצה להדיח את הרב שרמן מתפקידו:”מהלכי הרב שרמן אינם עולים בקנה אחד עם עיקרי הצדק הטבעי וכללי האתיקה”.
עמיעד טאוב ו12/06/2008

והמלצה חריפה במיוחד הגישה היום נציבת תלונות הציבור על השופטים השופטת טובה שטרסברג כהן לוועדה למינוי דיינים ולנציב המדינה בדרישה להביא לסיום כהונתו של דיין בית הדין הרבני הגדול בירושלים הרב אברהם שרמן שכזכור הוציא פסק דין הפוסל את כל גיוריו של הרב חיים דרוקמן.

בהחלטה שפרסמה כותבת שטרסברג כהן כי למרות שאינה נוקטת דעה בנוגע לפן ההלכתי של הגיור היא יוצאת בחריפות כנגד התנהלותו של הרב שרמן:”הדרך בה הלך הרב שרמן אינה ראויה והתבוטאויותיו חורגות באופן קיצוני מאלו הראויות לדיין” כותבת שטרסברג כהן.

”המהלכים נוגדים כל הליך הוגן והם אינם עולים בקנה אחד עם עיקרי הצדק הטבעי עם כללי האתיקה ועם יסודות שיטתנו המשפטית ומקומם לא יכירם בבית דין בישראל”.

עוד תוקפת שטרסברג כהן את התעלמות בית הדין מבקשתו של הרב עמאר שליט”א נשיא בית הדין.
”הוצאת פסק דין על אף החלטת כב’ הנשיא עמאר שלא לעשות כן עד שיברר את הטעון בירור אינה עולה בקנה אחד עם יחס הכבוד לנשיא ביה”ד הגדול המתבקש מן ההררכיה המובנית בכל בית דין”.

בהתייחס לתגובתו של הרב שרמן שטען בפני בית הדין כי אין לו סמכות לדון בתלונה שכן מדובר בנושא הלכתי שהוא ”בנפשו של העם היהודי” כותבת השופטת כי:”תפיסתו של הרב שרמן את תפקידו ואת חובותיו כדיין לקויה, התרשמותנו היא כי הרב שרמן לא הפנים את הבעייתיות בהתנהלותו ובהתנהגותו”.

לסיום כותבת כאמור שטרסברג כהן כי בהתאם לסעיף 22(ה) לחוק נציב תלונות הציבור היא ממליצה לסיים את כהונתו של הרב שרמן בבית הדין.

יו”ר המפד”ל ח”כ זבולון אורלב ברך על החלטתה של נציבת תלונות השופטים ואמר כי:”בהחלטתה השיבה השופטת מעט מכבודו של בית הדין הרבני הגדול והוכיחה כי נעשה עוול משווע לרב דרוקמן מבכירי רבני הציונות הדתית”.

תנועת נאמני תורה ועבודה קוראה היום לשר המשפטים הפרופ’ דניאל פרידמן ליישם לאלתר את המלצתה של השופטת טובה שטרסברג כהן ולהדיח את הרב אברהם שרמן מכהונתו כדיין בבית הדין הרבני הגדול.
התנועה פנתה לשר המשפטים לכנס לאלתר את הוועדה למנוי דיינים שהוא עומד בראשה כדי להוציא לפועל את המלצת הנציבה.