התארגנות פורום ממ"דים ירושלים

 

ביום שלישי, כו טבת, 12.1 נערכה פגישה של ועדי הורים של ביה"ס ממ"דים בירושלים. זוהי הפגישה הראשונה שנערכת במסגרת המהלך להקמת פורום הממדים הארצי, בפגישה השתתפו הורים מפורום ממ"דים פתח תקווה שהסבירו את המהלך ואת היתרונות באיחוד הועדים ועבודה בשיתוף פעולה.

בסיום הפגישה הוחלט על פגישה נוספת אליה יוזמנו פורום רחב יותר של ועדי הורים וכן חברי פורום פ"ת עם היועצים האסטרטגיים שלהם.

מועד ומיקום הפגישה יפורסמו בהמשך.

ועדי ההורים של ממדים ירושלים מוזמנים להצטרף. לפרטים: 052-7492543 מיכל