פניה דחופה לשר החינוך: התוספת התקציבית למוסדות החינוך החרדיים תעמיק את האפליה וחוסר השוויון במערכת החינוך ותביא לקריסת החינוך הממלכתי בישראל

פרופ' אביעד הכהן פנה בשם תנועת "נאמני תורה ועבודה" אל שר החינוך יואב קיש בעקבות הדיונים המתקיימים על הגדלת תקציבי מוסדות החינוך החרדיים.
בפניה מזכיר פרופ' כהן סעיף בחוק יסודות התקציב משנת 1985 שהחריג רשתות החינוך החרדי מחובת שיוויון. כבר אז ההחרגה בחוק יצרה הפליה כפולה – הפליה בוטה בין מוסדות הרשתות החרדיות לבין שאר מוסדות החינוך הממלכתיים במדינת ישראל שנדרשים לעמוד בשורה מחמירה של תבחינים גלויים ושוויוניים כתנאי לקבלת תמיכות, הן הפליה בוטה בין מוסדות חינוך המשתייכים לאחת מרשתות החינוך החרדיות לבין מוסדות חינוך חרדיים שאינם משתייכים אליהן.

לאחר 40 שנה, לא נעשה כל שינוי בחוק המפלה והדיונים על הגדלת תקציב החינוך החרדי במאות מליוני שקלים אינם יכולים לשמש היתר להפיכת מוסדות החינוך החרדי לשדה פרוץ שלא עומד תחת פיקוח ובקרה ממשי ויעיל.

התנועה שוקלת פנייה לאפיקים משפטיים היה והתקצוב הנוסף לחרדים לא יותנה בעמידתם  בקריטריונים שמחייבים את שאר מוסדות החינוך בישראל.