התורה והחיים
מחבר הספר: הרב חיים הירשנזון, בעריכת יחזקאל כהן
שנת ההוצאה: התשמ"ח
בהוצאת: הקיבוץ הדתי- נאמני תורה ועבודה