ועד ההורים ב"מורשה": תומכים בהפרדת בית הספר

 

  

 למעלה מ-500 הורים חתמו על עצומה התומכת בהחלטת משרד החינוך להפרדת בית הספר בין תלמידים לתלמידות. "נאמני תורה ועבודה": אין שום בסיס חינוכי להפרדה בגילאים הללו

14/08/2011 

מעל ל-500 הורים מבית הספר "מורשה" בפתח תקווה, חתמו בימים האחרונים על עצומה התומכת בהחלטת משרד החינוך להפרדת בית הספר הממלכתי דתי לשני בתי ספר נפרדים – לתלמידים ולתלמידות. בכך מבקשים ההורים, הנהנים מתמיכת ועד ההורים של בית הספר והמהווים למעשה רוב מייצג של ההורים ב"מורשה", לתמוך בהחלטת משרד החינוך – חרף מסע הדה-לגיטימציה שמובילה קבוצת הורים המתנגדת להפרדה.

כפי שדווח הבוקר (א') בכיפה, משרד החינוך החליט השבוע לפצל את בית הספר הממלכתי דתי "מורשה" שבפתח תקווה, לשני בתי ספר נפרדים: לבנים ולבנות. בשנת הלימודים האחרונה הגיע סך התלמידים בבית הספר לכדי 1,200 תלמידים ועל כן הוחלט, בהוראת המשרד, לפצל את בית הספר לשני בתי ספר נפרדים.

עד כה למדו הבנים והבנות יחדיו בכיתות מעורבות עד לכיתה ג' ומאז ועד לכיתה ו' – בכיתות נפרדות. על אף הלימודים הנפרדים, קיים בית הספר פעילויות חינוכיות משותפות לתלמידים ולתלמידות, הפסקות משותפות וטיולים משותפים. חלק מההורים מתנגדים למהלך וטוענים כי מדובר בצעד שיוביל להתחרדות בית הספר, למשיכתה של אוכלוסייה חרדית אליו ולשינוי צביונו הדתי-לאומי.

יו"ר ועד ההורים של "מורשה", ניר אורבך, אמר היום לכיפה כי חרף הפרסום, הרי שרוב רובם של ההורים תומכים בהחלטת משרד החינוך לפיצול בית הספר – מחוסר ברירה. "הייתה הצבעה בוועד ההורים ורוב ההורים בתחילה הצביעו בעד "חיטוב" בית הספר וחלוקתו בין כיתות א'-ג' לבין ד'-ו'. עם זאת, משרד החינוך התנגד ל"חיטוב" מבחינה פדגוגית והסביר כי ההפרדה הינה בבחינת "הרע במיעוטו"", אמר אורבך.

אורבך מסביר כי "הפרדת בית הספר לשני בתי ספר שונים הינה האפשרות הסבירה ביותר לשמור פחות או יותר על אופיו של בית הספר, שחייב להיות מחולק לשניים בשל מספר תלמידיו הרב. כיוון שזו החלטת המשרד, רוב ההורים, גם אלו שלא אהבו את רעיון ההפרדה, הבינו כי מדובר בהחלטה שצריך ואפשר לחיות איתה".

"ההורים המתנגדים להחלטה, פשוט לא השלימו איתה והחליטו לצאת למאבק. הם שכרו עורך דין ושקלו לפנות לבג"ץ ולהשתמש בטרמינולוגיה שכלל לא קשורה לאופיו של בית הספר. קבוצת הורים זו אינה מייצגת את רוב תושבי השכונה", הוסיף אורבך. לטענתו, רק בימים האחרונים הצליחו ההורים התומכים בהפרדה להחתים לא פחות מ-500 הורים המביעים תמיכה בהחלטת משרד החינוך.

למרות דבריו של אורבך, בתנועת "נאמני תורה ועבודה" ביקרו את החלטת משרד החינוך להפרדת בית הספר. "לכל מקום סיבותיו הוא, וסיפור "מורשה" הינו מורכב כמו בכל מקום. אעפ"כ, מגמת ההפרדה בחינוך היסודי בחמ"ד, היא תופעה ארצית רחבה וברורה, המובלת במקרים רבים בניגוד לדעת הרוב ובשמו של "שלום בית" הבא לרוב רק לטובתו של צד אחד", אמרו בתנועה.

ב"נאמני תורה עובודה" הסבירו כי "לצערנו, המציאות רחוקה מלהיות מתחשבת ומושכלת. חינוך לצניעות אמיתית וליכולת התמודדות אמונית יוכל לבא ממקום המכין את ילדיו לעולם ולא מזה הבורח ממנו. דווקא פעילות חינוכית מעורבת, אשר מעניקה לילדינו כלים להתמודדות אמיתית, מהווה תגובה חינוכית הולמת יותר לאתגרי זמננו, בוודאי יותר מהפרדה זו, בגילאים הנמוכים של החינוך היסודי, שאין לה בסיס מחקרי ופדגוגי". 


 http://www.kipa.co.il/family/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/45931.html