זוגיות, עבודה ומה שביניהם

 

קיימים מספר קווי דמיון בין התחום של עבודה לתחום של זוגיות. בדברים שלהלן אבקש לעמוד על קווי דמיון אלו ולהציע מכנה משותף נוסף.

זוגיות ועבודה כחלק מייעודו של אדם

בהקשר לתחום הזוגי ידועה אמרתו של ר' אליעזר: "כל אדם שאין לו אשה – אינו אדם" (יבמות סג, ע"א). חלק מייעודו של אדם עלי אדמות הוא להקים משפחה ולהמשיך להנחיל את המסורת לדורות הבאים.
בדומה לכך גם אדם מחוסר עבודה – עלול להרגיש ש"אינו אדם", במובן זה שהוא חש שחלק מיכולותיו אינם באים לידי ביטוי ושאין הוא מצליח להגשים את ייעודו בעולם.
ניתן לומר כי הן בתחום המשפחתי והן בתחום המקצועי יכול האדם למצוא ייעוד, משמעות ולתרום מיכולותיו לפיתוח העולם ולקידומו.

זוגיות ועבודה כמקור לשמחה

בהקשר לתחום הזוגי מובאת האמרה: "כל אדם שאין לו אשה – שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה" (יבמות סב, ע"ב).
בדומה לכך גם אדם מחוסר עבודה בדרך כלל "שרוי בלא שמחה", שכן במצב של בטלה יש כדי להוביל לידי שעמום, דיכאון וכיו"ב (על-פי משנה כתובות ה, ה).
ישנם גם מחקרים המראים כי שביעות הרצון מהחיים גבוהה יותר בקרב אנשים נשואים ועובדים מאשר אצל אנשים רווקים או מחוסרי עבודה.

חיפוש אחר זוגיות ועבודה

לעתים קורה שאדם רוצה להתחתן, ואף יוצא לעשרות דייטים, ובכל זאת אינו מצליח למצוא את זיווגו. מצב זה עלול להביאו לייאוש, עד כדי מחשבה שלעולם לא יצליח להתחתן.
בדומה לכך גם בתחום המקצועי קורה לעתים שאדם רוצה למצוא עבודה ושולח קורות חיים לעשרות מעסיקים, ובכל זאת "שום דבר לא זז" ואף אחד לא חוזר אליו. מצב זה עלול להביאו לייאוש, עד כדי מחשבה שלעולם לא יצליח למצוא את העבודה המיוחלת.
אין ספק כי המציאות המתוארת לעיל עלולה לייאש. יחד עם זאת צריך לזכור כי גם אם נוחלים הרבה כישלונות – בין אם בניסיונות למצוא בן זוג ובין אם בניסיונות למצוא עבודה – בסופו של דבר די למצוא חן בעיני אחד מבני המין השני, וכן די בכך שמעסיק אחד יחזור אליך כדי שבע"ה תוכל להתקדם ולהגיע למקום המיוחל; בין אם מבחינה משפחתית ובין אם מבחינה מקצועית.

שליש בגן עדן

כמדומני שניתן למצוא קווי דמיון נוספים בין תחומי הזוגיות והעבודה, כגון שעל שניהם צריך להתפלל ולבקש וכן שצריך להודות עליהם ולא לקבלם כמובן מאליו, אך ברצוני להציע מכנה משותף נוסף שאינו יונק מן המקורות או מעובדות החיים.
ידועה היא האמונה כי אדם שמצליח לשדך בין איש לאישה זוכה לשליש בגן עדן, בדומה לכך ניתן לומר כי גם לאדם שמסייע לאחר למצוא עבודה מגיע חלק בגן עדן.

כתוב ע"י הרב ד"ר אורי נויבירט

הכתבה המקורית מופיעה באתר כיפה