כל ארבעת חברי הכנסת של הבית היהודי חתמו על הצעת החוק של ח"כ משה גפני מיהדות התורה שנועדה לעקוף את פסיקת בג"צ המתירה טבילת גיורים לרפורמים.

יו"ר הסיעה שולי מועלם, מוטי יוגב, בצלאל סמוטריץ' וניסן סלומינסקי חתמו על הצעת החוק עליה חתומים כל חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות שאינם שרים או סגני שרים.

על פי התיקון המוצע לחוק שירותי הדת היהודיים, "שימוש במקוואות טהרה יתאפשר אך ורק לצורך טבילה הלכתית", כאשר טבילה תוגדר "לצורך קיום ההלכה והמנהג היהודיים לפי פסקי השולחן ערוך ובהתאם להוראות מועצת הרבנות הראשית לישראל.", וכדי לעקוף את בג"צ התווסף סעיף לפיו: "שימוש או מניעת שימוש לפי הוראות חוק זה לא יחשב כעבירה או כעוולה אזרחית, לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  למקומות בידור ולמקומות ציבוריים".

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "במדינת ישראל, מאז ומעולם, משמשות המקוואות לצרכי מסורת הלכה ומנהג ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותחזוק המקוואות. בעקבות עתירת גופים שמטרתם לקעקע את יסודות היהדות המקובלת במשך אלפי שנים. פסק בית המשפט העליון, כי יש לאפשר לכתות שונות, לעשות שימוש במקוואות טהרה, לצורך טקסים שונים, שנערכים על ידם."

הרבנות היא הרגולטור

עוד נכתב בדברי ההסבר לחוק כי "לאור האמור מוצע לקבוע בחוק, כי ייעוד השימוש במקוואות טהרה ציבוריים שבאחריות גופים ממשלתיים, דוגמת רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכדומה, יהיה לצורך טבילה הלכתית בלבד.

עוד מוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד השימושים שיותרו במקוואות  תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בדומה לשירותים שונים שבהם קבע המחוקק רגולטור שמוסמך לתת אישורים, כגון תרופות ואישורי תקן למוצרים שניתנים לפי החוק רק על ידי הגורם המוסמך."

בתנועת נאמני תורה ועבודה קובלים על מה שהם מכנים: "חוק השליטה החרדית במקוואות: "אם נכון הפרסום, חתימתם של חברי סיעת הבית היהודי היא המשך מגמת חיזוק אחיזתן של המפלגות החרדיות בשירותי הדת במדינה. בחתימתם על הצעת החוק של ח"כ גפני כי על כל המקוואות בישראל להיות בפיקוח הרבנות, פוגעים חברי הסיעה בציבור הבוחרים שלהם – שחציו נשים – ודווקא הם שותפים להחמרה בסטטוס קוו.מקוואות הם דוגמא מצויינת לשירותי דת שצריכים לעבור דמוקרטיזציה ויצירת פחות ריכוזיות הדואגת לצד אחד."
פורסם בסרוגים