סערת הסכם קדם הנישואין.

גורמים בתנועת 'נאמני תורה ועבודה' מגיבים להתנגדותם של חלק מרבני הציונות הדתית להסכם קדם נישואין ואשר טוענים כי הוא גורם לפסילת הגט.

הדברים באים בעקבות הכתבה שפורסמה אתמול (שלישי) ב'סרוגים' לפיה פסק הלכה חדש עליו חתומים 13 רבנים ודיינים חרדים ודתיים לאומיים מביע חשש כבד על כשרות הגט שניתן לאחר שימוש בהסכם קדם נישואים.

בין המתנגדים נמצא גם הרב ברוך אפרתי, יו"ר ארגון רבני דרך אמונה' שאמר כי "מלבד החשש הפרטי לגט מעושה, הרי זהו חלק ממגמה ברורה לעשות רפורמות במנהגי ישראל, כך שיתאימו לערכי התרבות המערבית. מגמה זו פסולה, וכפי שכתב מרן הרב זצ"ל בעזרת כהן סמ"ב – "שכל התחכמות עד"ת נקרא העברה ע"ד תורה", שלא להנהיג שינויים ברשה"ר בענייני גיטין וקידושין. והגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל אשר עמד מול מגמות כעין אלו באמריקה, אמר עליהם: מה אתם רוצים, להרוס את הכל? האם מצפים אתם לשרוד כרבנים אורתודוקסים? האם חושבים אתם להמשיך את המסורה בתנאים כאלה? תהו ובהו יבואו (ח"ו) במקום התורה".

בעקבות התנגדותו אמרו גורמים בתנועת 'נאמני תורה ועבודה' כי "מצער לראות רבנים המגדירים את עצמם כשייכים לציונות הדתית הולכים שבי אחרי הרבנים החרדים ומתרחקים מתהליכים הלכתיים בריאים כמו חתימה על הסכמי קדם נישואין".

לדברי הגורמים: "הסכמים אלו לא רק שאינם נוגדים את ההלכה אלא מחויבים לפיה. הסכמים הקיימים – כמו אלו של 'צוהר' ו'בית הלל' – אינם מביאים ל"גט מעושה". חבל שיש כאן חוסר הכרה בכך שתפקידה של תורה שבע"פ לנהל דיאלוג עם המציאות ותפקידה לדאוג שלא יהיו עגונות – "משום עיגונא הקלו בה רבנן". הסכמי קדם נישואין במציאות הישראלית הם הכרח וראוי לתמוך בהם מבחינה הלכתית וחברתית".

פורסם בסרוגים