תנועת ‘נאמני תורה ועבודה’ שיגרה מכתב ובו דרישה לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, להשעות את רב העיר חולון, הרב אברהם יוסף, מתפקידו כנותן כשרות בעיר חולון ולמנות אחראי אחר לכך מטעם הרבנות.

במכתב מזכירים גורמים בתנועה את כתב האישום נגד הרב בו נכתב בין השאר כי “במעשיו של הרב יוסף יש פגיעה מהותית באמון הציבור, בטוהר המידות ובתקינות פעולותיהם של עובדי השירות הציבורי וכי הרב פעל בניגוד עניינים ומתוך אינטרס אישי וכלכלי מובהק”.

עקב כך דורשים בתנועה מהרב הראשי, מהיועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין יהודה וינשטיין, ומהשר לשירותי דת, דוד אזולאי, להורות על השעיית סמכויותיו של הרב אברהם יוסף בכל הנוגע לתחום הכשרות עליו מופקד. בהקשר זה נכתב כי “בנסיבות מצערות אלה, מקום בו מואשם רב עיר בעבירות הנובעות ונוגעות במישרין להפעלת סמכותו הרבנית והחוקית מן הראוי כי יושעו כל סמכויותיו של הרב יוסף הנוגעות לכשרות ולהשגחה. קשה להלום מציאות לפיה במקביל להגשת כתב אישום חמור הנוגע ישירות לסמכויותיו של הרב יוסף כרב העיר חולון בכל הנוגע למתן תעודות הכשר, ימשיך הרב לשאת בסמכויות אלה. חיוני להורות כן על מנת שאמון הציבור כולו, האזרחים המסתמכים על תעודות הכשרות, ובתי העסק הנזקקים להשגחת הרבנות, במערכת הכשרות לא ייפגע בצורה אנושה”.

בשל המצב החוקי הבעייתי, שאיננו מאפשר השעיה של רב מקומי בידי גורם אחר דרשו בתנועה מהרב אברהם יוסף להשעות את עצמו וכן פנו בעניין במכתב נוסף גם לראש העיר חולון, ליועץ המשפטי של העירייה וליו”ר המועצה הדתית בעיר. שם ציינו ש”הצורך בהחלטה זו נובע הן מחומרת העבירות בהן הנך נאשם והן מן הזיקה הישירה בין המעשים המיוחסים לך בכתב האישום לבין סמכויותיך ופעולותיך כרב העיר חולון, ובעיקר מן הצורך להגן על אמון תושבים העיר ובכללם צרכני הכשרות ובעלי העסקים ברבנות הראשית במוסד רב העיר חולון.”

בסיום המכתב מבקשים בתנועה להשעות את חברותו של הרב במועצת הרבנות הראשית לישראל מפאת ביזוי מועצת הרבנות ופגיעה באמון הציבור במוסדות אלו ומציינים כי “חברותך במועצת הרבנות הראשית לעת הזו בעייתית הואיל ומועצת הרבנות הראשית אחראית בין השאר על פיקוח והנחיות לרבנים מקומיים בתחום הכשרות ועניינים המובאים לשולחנה נוגעים במישרין לסמכויות בגדרן הוגש כתב אישום, מה גם שמחמת מעמדה הרם של מועצת הרבנות הראשית הנזק שייגרם לאמון כלל הציבור ברבנות עשוי להיות חמור ביותר כתוצאה מהמשך כהונתך בה.”

ד”ר חנן מנדל, יו”ר תנועת נאמני תורה ועבודה הוסיף: “אנו סבורים כי מערך הכשרות חייב להיות נקי מכל חשד, ורב עיר אשר דבק בו רבב איננו יכול להמשיך להנפיק תעודות כשרות ולקבל החלטות חשובות אחרות עד לסיום ההליך המשפטי. דווקא בשל ניגודי העניינים לכאורה במועצת הרבנות הראשית, ראוי שהרבנות תתייצב לימין הציבור וצרכני הכשרות, תדאג למנות רב אחר במקומו של הרב יוסף כל עוד עננה זו מרחפת מעל ראשו, וכך תעדיף שירות נקי כפיים לציבור על פני חשד, לכאורה, לרדיפת בצע”.

פורסם בסרוגים