פורסם בעולם קטן שבת וארא תשפ"ב, מאת הרב צבי קורן, ראש תחום חינוך בתנועת נאמני תורה ועבודה

מה אנחנו מחפשים כשאנחנו באים לבחור מוסד חינוכי לילדינו?
אחד הדברים החשובים ביותר הוא לבחון את עצמנו, ההורים, ואת המוסד החינוכי, בשאלה דומה: האם אנחנו מחפשים מוסד שמתאים לדרך אליה אנחנו רוצים לחנך את הבן או הבת שלנו, או את המקום המתאים ביותר לנשמה הייחודית הזו? האם המחנכים מבקשים להכניס את התלמיד לתבנית שהם מאמינים בה, או להצמיח כל תלמיד בדרך הטובה ביותר בשבילו?
"מלך מלכי המלכים טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו" (סנהדרין פ"ד, מ"ה), ו"כשם שאין פרצופיהם שווים אין דעתם שווה" (תוספתא ברכות פ"ו, ה"ה); ואין זה חיסרון בבריאה, אלא מעלה שעליה מברכים את ה': "ברוך חכם הרזים" (ברכות נח).
אדרבה, ככל שאנו מכוּוָנים לסייע לכל אחד מילדינו ותלמידינו למצוא את הנתיב האישי שלו בעבודת השם, כך נתמודד בצורה טובה יותר עם המציאות הכואבת של הדתל"שיות ונצמצם אותה.
כדאי לבחור את המוסד החינוכי בשיחה משותפת של ההורים והבן או הבת. סביר ששני ילדים מאותה משפחה יבחרו בשני מוסדות חינוך שונים, וההורים יתברכו בכך שכל אחד מילדיהם ימצא נתיב שמדבר אל ליבו במסגרת התורה וההלכה.
ואם במהלך הלימודים מתברר לבת שבמוסד אליו הלכה היא לא תמצא את המרחב הדרוש לה כדי להתפתח בנתיב הנכון לנשמתה? כדאי להיות קשובים לקול הזה. נכון, לא כל חוסר נוחות במוסד החינוכי מלמד שצריך לעבור למוסד אחר; בירור הגבולות הוא חלק טבעי מתהליך ההתבגרות. אבל כדאי להתנהל בשיחה נעימה ופתוחה עם הבת, ולהשאיר את הראש פתוח לשינוי אם זה מה שנדרש לטובתה.
אפשרות טובה עוד יותר היא אם בתוך מוסד אחד רואים ערך בזה שהתלמידים יפגשו מחנכים מגוונים, בעלי השקפות עולם תורניות מגוונות – גם "קַו-ניקים" וגם "גוּשניקים", מחנכים שלמדו ב"ישיבות קו" ומחנכים שלמדו בישיבות "מעגל" – מלמדים ביחד באותו מוסד חינוכי! כך יש את הסיכוי הטוב ביותר שילדינו יבחרו את דרכם מתוך כנות פנימית, וכאשר יתקיים "חנוך לנער על פי דרכו" יתקיים "גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כ"ב, ו). כך נגיע בעז"ה למכסימום של הצלחה חינוכית, וכל אחד מילדינו ימצא את דרכו בתוך התורה, ולא יחשוב שהתורה "לא בשבילו", חלילה.
מתוך ראיית העולם החינוכית הזו, בשבת פרשת כי תשא מקייימת תנועת נאמני תורה ועבודה שבת ארצית בנושא "מחנכים מגוונים", שבה יעסקו בישיבות, מדרשות, מכינות וקהילות שונות ברחבי הארץ בערך ובתועלת החינוכית שישנם בזה שילדינו יפגשו מחנכים מגוונים. כל מי שמבקש להשתתף בשבת זו מוזמן ליצור איתנו קשר.
בהצלחה לכולנו!