חיפוש הפשרות – הדגל של בני עקיבא

 

http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6979
בני עקיבא חרתה על דגלה השנה את הסיסמה "תנועה של עם". תנועה המחוברת לעם, לגווניו השונים, לערכיו, ולכל אחד ואחת מבני ובנות עמנו. בכך צועדת בני עקיבא בדרכו של מר"ן הרב קוק זצ"ל, שראה באהבת ישראל ערך עליון, ובין היתר כתב: "אני קשור בכולכם… כל נשמותיכם, כל דורותכם… בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו התוכן, שהוא קרוי חיים" (אורות הראי"ה, עמ' סו)

אני משוכנע כי כל הקורא שורות אלו יסכים עם סיסמתה היפה של תנועת בני עקיבא. ואולם, דומה כי לעיתים עולה תחושה כי במציאות היומיומית – הסיסמאות לחוד והמעשים לחוד. דוגמה מובהקת לכך הייתה הבחירה להדיר את חניכי התנועה מטקס הסיום של הצעדה לזכר חללי הל"ה. וכל זאת בגין הופעתה של להקה צבאית, המשלבת כידוע חיילים וחיילות כאחד. ותמהני, כך מתחברים לעם? האם זוהי דרכה של הציונות הדתית ובני עקיבא? הרי ידוע שמאז ומתמיד לוותה פעילות התנועה בהופעות משותפות של חניכים וחניכות, וזאת אף בגיבוי מלא של רבני התנועה.

בל נטעה, זו לא דוגמה חד פעמית ויוצאת דופן. הציונות הדתית, ובתוכה תנועת הנוער בני עקיבא, עוברים טלטלה עזה. תוצאותיה של טלטלה זו, מתבטאות בין היתר בהתגברות מגמות של הקצנה הלכתית המלווה בהיבדלות מן החברה הישראלית, בהגבהת החומות ובהסתגרות בחממה הדתית. לא בכדי בחרה בני עקיבא בסיסמה "תנועה של עם". הדבר מבטא מאמץ להילחם במגמות המדאיגות שהולכות ומתעצמות בציונות הדתית, אך מסתבר שלא מספיקות סיסמאות לחולל שינוי אמיתי. יש צורך במעשים, ובמיוחד באמירה חינוכית חד משמעית ביחס לערכי היסוד של תנועת בני עקיבא, השילוב שבין תורה ועבודה.

משמעות השילוב המיוחד הזה, המייחדת את הציונות הדתית מן החברה החרדית, מתבטאת בכך שאין להצטמצם רק בד' אמות ההלכה אלא יש גם להשתלב בחיים שמחוץ לכותלי בית המדרש.
ואולם, המציאות הוכיחה שאין המדובר בגזירה מן השמיים שאין לשנותה. השבוע האחרון הוכיח כי ניתן לשנות את מגמת ההקצנה בציונות הדתית. לשמחתנו, בעקבות לחץ כבד שהופעל מציבור רחב שאכפת לו מהנעשה בבני עקיבא – החל מחניכים ומדריכים וכלה בהורים ובוגרי התנועה לדורותיהם – יצאנו בקול גדול, שלשמחתנו הביא לשינוי ההחלטה. הנהלת בני עקיבא קיבלה בסופו של דבר החלטה מבורכת לאפשר לחניכי התנועה להשתתף בטקס הסיום של העצרת לזכר נופלי הל"ה, יחד עם כל עם ישראל, וזאת תוך כיבוד רצונם של החניכים שאינם מעוניינים להשתתף בטקס.

אנו משוכנעים כי בחירה זו תאפשר את ליכוד השורות בבני עקיבא, ומקווים שמכאן והלאה, בני עקיבא תשמור על צביונה ונאמנותה למשנת תורה ועבודה, ברוחו של מרן הרב קוק זצ"ל, ובכך להוכיח כי בני עקיבא היא אכן 'תנועה של עם'.

יונתן בן הראש הוא יו"ר נאמני תורה ועבודה