מהו היחס בין סמכותם של פוסקי ההלכה לבין חירותו של היחיד? כיצד עליו לפתח את חייו הדתיים? כיצד יכריע האדם בדילמות בעלות אופי רוחני בחייו? האם באמצעות שיקול הדעת האישי שלו, או מכוח הוראה של סמכות רבנית? איזה תפקידים ממלאים הרבנים בחייו של האדם הפרטי?מהו מרחב ההכרעה של היחיד בדילמות הכלתיות שנקרות בדרכו?

על שאלות אלו ועוד, מנסה הרב יצחק בן דוד לענות בחוברת זו, העוסקת בשאלת עיצוב החיים הדתיים ומעורבות חכמי ההלכה בהם, מתוך אמונה בחירותו של האדם הנברא בצלם ובחובתו לעצב את חייו מתוך קבלת אחריות אישית.

בסוף החוברת מצורף מערך הדרכה המיועד לאנשי חינוך, מורים ורכזים בתנועות נוער. בהוצאת נאמני תורה ועבודה והקיבוץ הדתי.

תוכן החוברת

Freedom authority Responsibility / English Description

Etzha Laderech- Instilling Torah Va’avoda Values in Future Generations Freedom .authority Responsibility. Rabbinical Authority vs. Personal Responsibility in Religious Zionism Ben-David Rabby Yitzhak Including an Educational Program For youth leaders By Anat Shapira What is the relationship between the authority of the Poskim and the individual’s freedom? How should individuals cultivate their religious lives? How should they make […]

על סמכות חכמים ואחריות אישית

    הקדמה 5 פרק ראשון: מבוא רעיוני א. נקודת המוצא: האדם הנברא בצלם 6 ב. הידרדרות מוסרית של החברה האנושית 7 ג. בחירת אברהם ויצירת הברית 8 פרק שני: בית הדין הגדול והסמכות המוסדית של ההלכה א. מסורת 10 ב. חכמה 11 ג. אחידות ההלכה 12 ד. שילוב הגישות 13 פרק שלישי: היחיד מול הסמכות המרכזית א. משמעותה של משנת הוריות 17 […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-האם צריך רב?

יחידת פתיחה: האם צריך רב? מטרות: יחידה זו מהווה פתיחה למערך ההדרכה כולו. מטרתה לעורר דיון בנושא האחריות האישית אל מול סמכות החכמים, ולהציג את הדעות השונות העולות בנושא. פעולה זו יכולה לשמש הן כיחידה בפני עצמה והן כחלק מיחידה מספר 1. אפשרות ראשונה: נציג לחניכים דוגמאות של שו”ת סלולרי  ונדון: מה תפקידו של השו”ת? האם השו”ת מהווה […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-מקור וסמכות ההלכה

יחידה מספר 1: מקור וסמכות ההלכה מטרות: ביחידה זו ננסה לברר: מהי הלכה, ומה מקור סמכותה? מה מעמדו של הרב? האם יש מקום למחלוקת בהלכה, או האם היא מציגה עמדות חד משמעיות? מבנה היחידה: שלב א’ – פתיחה – אני מאמין ברב? שלב ב’- מהי הלכה ומה מקור סמכותה? – לימוד משותף שלב ג’- תפקידה של המחלוקת: אלו ואלו דברי […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-בחירה ואחריות אישית

יחידה מספר 2: בחירה ואחריות אישית מטרות: יחידה זו תעסוק במפגש של האדם עם עצמו. נברר מהן בחירה אישית, אחריות וקבלת החלטות; ננסה לברר מהי אחריות האדם על מעשיו, ביטחונו בעצמו ובבחירותיו. מהלך הפעולה: שלב א’ – כשהאחריות מתחלקת.. בריחה מאחריות: שלב ב’ – מדוע ומתי אנחנו בורחים מאחריות? שלב ג’  – למה עלי לקחת […]

מערך הדרכה / ענת שפירא-עשה לך רב

יחידה מספר 3:  “עשה לך רב” יחידה זו ממזגת בין שתי היחידות הקודמות, ומנסה לענות על השאלות: מה יחסי כלפי הרב, ומהו הקשר הראוי והבריא איתו? כיצד אדם בוחר את רבו? מה בין בחירה ואחריות אישית לבין תפקידו וסמכותו של הרב? מטרתה של יחידה זו לעורר ולהציף שאלות, ולבחון את מציאותה של אחריות אישית בד בבד עם […]

תגובות וביקורות על החוברת/ חירות, סמכות, אחריות

  אקדמיה ורבנים / עדי ארבל, “לא אקטואלי”, 3/9/10, מקור ראשון כשפרקליטות המדינה פתחה בחקירה נגד כותבי הספר ‘תורת המלך’ שמפרט את הלכות הריגת גויים, טענו חלק גדול מהרבנים שללא קשר לרמת הדיוק ההלכתי שבחיבור, יש לשמור על חופש הביטוי של כל רב, יהיו דעותיו אשר יהיו, בדומה לחופש האקדמי שמוענק לחוקרים באקדמיה. ללא כל […]