חשש: החינוך הממ"ד יתחרד

 

 

 

http://www.glz.co.il/newsArticle.aspx?newsid=94773 

 

05/12/2011

שש שעות לימודי חול בשבוע, עריכה מחודשת של ספרי הלימוד וסינון תלמידים לפי סגנון הלבוש של הוריהם – אלה רק חלק מהדרישות שהעמידו רבני תלמודי התורה בפני המדינה במו"מ על שילובם בחינוך הממ"ד. הדברים עולים ממסמכים שמתפרסמים לראשונה בגל"צ, ומעידים על אפשרות של הקצנה נוספת בתהליך ההתחרדות של החמ"ד

כבר שנים שטוענים להתחרדות החינוך הממלכתי דתי, אבל היום (ב') נחשפים בגלי צה"ל מסמכים שמראים שלטענות הללו יש, ככל הנראה, בסיס. מפרוטוקולים של ישיבת ראשי החינוך הממלכתי דתי עם רבני תלמודי התורה, בניסיון להחזיר אותם למסגרת הממשלתית, עולה כי הדרישות של תלמודי התורה רק הולכות ומקצינות.

שש שעות של לימודי חול בשבוע לעומת 21 בדרישות משרד החינוך; ויתור על מסגרות של זהירות בדרכים לטובת לימודי קודש; סינון של תלמידים שהוריהם לא מתלבשים בצורה ה-"נכונה"; והקצנה מכוונת במפגשי ההורים על מנת להיפטר מראש ממשפחות שאינן מתאימות – כל אלה חלק מהדרישות שמציבים תלמודי התורה לחינוך הממלכתי דתי בתמורה לכניסתם לחינוך הציבורי.

"מתוך כוונה טובה המערכת מתפשרת על ערכי היסוד שלה"
שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, חש שכבר תקופה ארוכה החינוך הממלכתי דתי מתגמש ומוותר על ערכיו לטובת הרצון להכניס את תלמודי התורה למסגרת. "מערכת החינוך הממלכתית דתית מוצאת את עצמה מאויימת כל הזמן וחוששת מבריחת תלמידים לחינוך החרדי", הוא מסביר.

"יוצא שמתוך כוונה טובה מערכת החינוך הציבורית מתפשרת על ערכי היסוד שלה ומאפשרת פריוויליגות שונות שרק חינוך פרטי יכול לקבל", ממשיך שטח, ומדגיש כי "הדרך לעצירת התופעה היא קודם כל שמדינת ישראל תפחית את האטרקטיביות של החינוך החרדי, שבפועל יכול לתת יותר שעות ולסנן תלמידים כרצונו".

למרות הדרישות המחמירות, שבהן גם התאמת ספרי הלימוד לרוח תלמוד התורה ודרישה שהדמות החינוכית המרכזית תהיה רב ולא מורה, בקרבת משרד החינוך נשמעים הבוקר קולות אופטימיים. מנכ"ל משרד החינוך הפורש, דוקטור שמשון שושני, חושב שהכנסתם של תלמודי התורה היא צעד נכון למרות המחירים. "החינוך הממלכתי דתי מתמודד עם תופעות של הקצנה מצד אחד ועם אוכלוסיה שהיא בקצה מתונה, ומנסה להכיל את כולם תחת קורת גג הממלכתיות", הוא מנמק, "העובדה שהפורשים מוכנים לחזור היא מהלך חיובי מאוד – אם תלמודי התורה יעמדו בתנאי הממלכה".

מהמנהל לחינוך דתי במשרד החינוך נמסר כי "החינוך הממלכתי-דתי נמצא בתהליך על מנת לתת מענה לציבור שלולא הוא, היה הולך לחינוך המוכר שאינו רשמי. המדיניות היא שמי שיכול להיות בחינוך הציבורי יישאר בחינוך הציבורי, כאשר התנאים הם לימודי ליבה ומחוייבות למדינת ישראל. מדיניות סינון התלמידים איננה מקובלת", הוסיפו.

"מוכנים לנהל דיאלוג יצירתי, בתנאי שתלמודי התורה יקבלו את החינוך הציבורי על כל משמעותיו"

"אנחנו לא מקבלים תנאים מוקדמים לשום קבלה", מבהיר יושב-ראש המועצה לחינוך ממלכתי דתי, הרב אבי גיסר, "החינוך הממ"ד מלמד לימודי ליבה בהיקף מלא, וקורא לתלמודי תורה או כל מי שבחינוך המוכר הלא רשמי לבוא 'תחת כנפי הממלכה', כמו שאמר שושני. עם זאת, הוא מוכן לנהל דיאלוג יצירתי וחכם עם תלמודי התורה, בתנאי שהם מקבלים את החינוך הציבורי על כל משמעותיו: ליבה והפסקת סינון תלמידים".

בראיון לתוכניתנו "בוקר טוב ישראל" עם מיכה פרידמן הסביר גיסר כי "זה קצת דומה לשילוב חרדים בצה"ל – מצד אחד צה"ל משתבח מאוד שאלפים מבני הנוער החרדים בוחרים באופציית הגיוס, ואי-אפשר לומר שצה"ל לא מוכן לעשות כמה צעדים כדי הלקל עלים את השירות. מצד שני, לא מוותרים על שום דבר מהותי בשירות הצבאי. כרב, אני יכול לומר שצה"ל לא אמור לוותר על שירת נשים, ואני מעריך שאכן לא יוותר על כך".

"אנחנו מחוייבים לכלל האוכלוסיה, לכל מי שרוצה ובוחר בנו", הבהיר, "מצד שני, לכל החברה הישראלית יש אינטרס שהתלמידים האלה ילמדו לימודי ליבה, יעברו את המערכת הציבורית, ייבחנו בבגרויות, ימשיכו ללימודים גבוהים ויהיו אזרחים מצויינים במדינה. אנחנו רוצים לאפשר לכולם הזדמנות שווה – זה טוב להורים, לתלמידים ומדינת ישראל".