טיפול בנושא מינוי רבני ישובים- קציבת כהונה ואופן בחירה

 

 

 

להורדת המכתב המקורי לחצו כאן

 

 

 
 

הנדון: חוזר המנכ"ל להעסקת רבנים במועצות האזוריות
 
שלום וברכה,
קראנו באהדה את החוזר שפורסם בחודש ניסן תשע"ד, על יוזמתכם למינוי רבנים במועצות האזוריות :

(44 עמוד- http://www.dat.gov.il/NR/rdonlyres/DCAEC0FC-BB51-4344-AD1A-C42E542C7BB4/0/042014.pdf)
 
הנהגה רוחנית בכלל, ורבנים בפרט, הם אבן היסוד בעיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל.
יחד עם זאת, ברצוננו להעיר, על דברים הטעונים תיקון בחוזר ובקריטריונים לתקנון רבני יישובים:
א. רבנים מיועדים לכל אזרחי ישראל היהודים, ולא רק לדתיים.
בבחירה בין רב ליישוב דתי או לא דתי, בוודאי שאין לתת עדיפות ליישוב הדתי. העובדה כי ביישוב יש
פחות תפילות במניין, כמופיע בחוזר, מעלה דווקא את הצורך במינוי רב לאותו מקום.
הקריטריון העיקרי צריך להיות: מספר היהודים באותו יישוב. כלומר, בכדי להבטיח את פיזור
הרבנים המתמנים באזורים השונים יש להקציב לכל מועצה אזורית תקני רבנים ביחס למספר התושבים
והיישובים באותה מועצה.
ב. רב הוא מנהיג ציבור ולא פקיד, ויש לקבוע את דרכי הבחירה ומשך הכהונה בהתאם לכך. בעולמנו
הדמוקרטי מנהיגים נבחרים לתקופה קצובה. ראוי כי הרבנים ייבחרו לקדנציה שאורכה קצוב מראש
)כפי שנעשה הדבר באשר לרבנים הראשיים לישראל(, ולאחריה יוכלו הציבור לשוב ולהיבחר מחדש.
הבחירה לקדנציה מוגבלת בזמן תבטיח את הרלבנטיות המתמשכת של הרב לציבור, ותחזק את מעמדו 
 
בקהילה. אין להסתפק, כהצעת וועדת גולדברג, באפשרות להדיח רב ממשרתו. ראוי כי הרבנים המכהנים
לא ימשיכו בתפקידם רק מכוח העובדה שאין רוצים להדיחם, אלא מכוח רצון מתחדש מעת לעת של
הציבור ביישוב.
ג. ראוי כי הציבור כולו ישתתף בבחירת הרב, כפי שהמליצה וועדת גולדברג. בחירה בידי הציבור כולו
תחייב את המועמדים להציג עצמם בפני הציבור כולו, ותגביר את התעניינות הציבור בבחירת הרב
ובתפקידו.
 
אנו נשמח להיפגש עמכם, כדי להציג בפניכם את 'המודל הישראלי-דמוקרטי' אשר התנועה מקדמת כיום, ואשר
הוצג לסגן השר בן-דהן בנייר נפרד אשר נשלח ללשכתו ביום 12 מרץ, 1024.
 
בברכה,
ד"ר שוקי פרידמן, רכז דת ומדינה

שמואל שטח, מנכ"ל

חנן מנדל, יו"ר