"טעות ללמד את האבולוציה במתכונתה הנוכחית"

 

01.06.14 16:58 ג' בסיון תשעד

נשיא מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי מתנגד להחלטה של משרד החינוך: "הורדת הנושא לכיתות חטיבת הביניים והפיכתו לנושא חובה ללא יכולת להציגו כראוי בהיבטים השונים עושה טעות למדע ולעקרונותיו". נאמני תורה ועבודה מברכים
"טעות ללמד את האבולוציה במתכונתה הנוכחית" החלטה לא נכונה. פרופ' אבי לוי (יח"צ)
נשיא מכללת חמדת הדרום פרופ' אבי לוי מתנגד להחלטת משרד החינוך ללמד את תיאורית האבולוציה בחטיבת הביניים.

אבולוציה: בין עולם מנוהל לעולם מתנהל
"זו טעות ללמד את תורת האבולוציה במתכונתה הנוכחית בכיתות ח'-ט' בשל מורכבות הנושא, ואי תמימות הדעים הקיימת כיום בארץ ובעולם בין מדענים לגבי תקפות פרקים רבים בתורת האבולוציה. העיסוק בנושא הזה בתיכון כנושא בחירה מאפשר להביא (למי שאכן רוצה בכך והאמת המדעית לנגד עיניו) דעות שונות, גישות חדשות ומחקרים המעוררים שאלות ותהיות לגבי תקפותה של תורת האבולוציה, או לפחות פרקים נכבדים ממנה.

הורדת הנושא לכיתות חטיבת הביניים והפיכתו לנושא חובה ללא יכולת להציגו כראוי בהיבטים השונים עושה טעות למדע ולעקרונותיו".

מנגד תנועת 'נאמני תורה ועבודה' מברכת את ועדת מקצוע המדעים על ההחלטה. "אחריותנו לחינוך ילדינו, כוללת בתוכה את חשיפת הילדים לתפיסות שונות, מקובלות ושאינן מקובלות ואת היכולת להתמודד עם תפיסות אלה. דווקא החשיפה, יצירת הדיון והחשיבה הכנה, יוצרים חוסן אשר מחזק את תלמידינו בעת יציאתם לעולם הרחב"

עלינו ללמוד גם את התורות החיצוניות לתורה ואת תחומי הלימודים הכלליים, להבינם, ואף להפוך אותם לכלי בעבודת השם. הלימודים הכלליים הינם כר פורה להעשרת עולמנו הרוחני. לעתים הם נושא שאפשר להתעמת איתו ולדחות את מסקנותיו ולעתים אפשר לאמץ ממנו נקודות מסוימות ולצרפן לתורתנו הקדושה, כפי שראינו שעשו גדולי ישראל, כמו למשל הרב קוק בהתייחסו לנושא: "תורת ההתפתחות [האבולוציה], ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה" (הראי"ה קוק, אורות הקודש ב, יט). 

לכתבה המקורית באתר סרוגים לחץ כאן