הרב יונתן זקס נודע כדובר הגדול של היהדות בדור האחרון. פחות שמים לב להיותו גם אחד ממבקריה הגדולים של התרבות המערבית העכשווית. לרגל יום השנה השני לפטירתו, נערוך ערב עיון מרתק לזכרו, בבית מתן השרון, רח' הפלמ"ח, רעננה, שיעמיד ביקורת זו במרכז. בין המרצים: ד"ר מיכה גודמן, הרב חיים נבון, ד"ר טניה וויט וגילעד הסה, עורך דעות מבית נאמני תורה ועבודה. כניסה: 40 ש"ח.