יוזמה של מוקד "ועמך": הקמת תו חברתי לבתי ספר יסודיים

 

 

במסגרת הפעילות לשינוי פני החינוך הדתי, אנו מקימים בימים אלו  "תו חברתי" לחינוך. הרעיון הוא לגבש מספר קריטריונים, שבית הספר היסודי העומד בהם יהיה זכאי ל"תו חברתי". יצירת המודעות לקיומו של התו תגיע בעיקר באמצעות רעש תקשורתי, וכן באמצעות תמיכה של רבנים ואישי ציבור מכל קשת הציונות הדתית ביוזמה ובקריטריונים.

כמו כן, אנו עומדים במגע עם חברי כנסת ומועמדים למען פעולתם לתמיכה כספית וחוקתית בבתי ספר העומדים בתנאי התו.

על פרטי הקריטריונים תשב ועדה שתכונס לצורך כך, ותהיה בהם התייחסות לנושאים הבאים:

בית הספר פותח את שעריו לכל תלמיד. לא יתקיים תיעדוף.
הסדר מערכתי לתלמידים שאינם יכולים לעמוד בתשלומי ההורים.
תוכנית הלימודים תשלב לימודי קודש וחול.

וועדת מתנדבים שתוקם לצורך כך תדאג לשמירת תנאי התו בבתי הספר.